Mechanické vlastnosti strun pro tenisové rakety

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mechanické vlastnosti strun pro tenisové rakety

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rulík, František
dc.contributor.author Machálka, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-19T23:25:04Z
dc.date.available 2010-07-19T23:25:04Z
dc.date.issued 2010-06-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13318
dc.description.abstract Práce se zabývá mechanickými vlastnostmi strun tenisových raket. V teoretické části jsou popsány technologie výroby strun z polymerních materiálů a vlastnosti těchto materiálů, které se v současné době používají. V praktické části je uvedena použitá metodika práce na trhacím stroji ZWIK 1456. Dále jsou uvedeny získané výsledky měření, která byla prove-dena pro sedm druhů různých strun tenisových raket, a to vždy pro 11 vzorků. Závěr práce tvoří vyhodnocení a porovnání mechanických vlastností jednotlivých druhů měřených strun tenisových raket. cs
dc.format 68s cs
dc.format.extent 1807521 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polymer cs
dc.subject tenisová struna cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject zkouška tahem cs
dc.subject modul pružnosti cs
dc.subject tažnost cs
dc.subject napětí cs
dc.subject Polymer en
dc.subject tennis string en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject tensile test en
dc.subject elastic modulus en
dc.subject elongation en
dc.subject stress en
dc.title Mechanické vlastnosti strun pro tenisové rakety cs
dc.title.alternative Mechanical properties of strings for tennis rackets en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2010-06-21
dc.description.abstract-translated Work deals with the mechanical characteristics of tennis racket strings. The theoretical part describes the technology of the string of polymeric materials and properties of these materials, which are currently in use. The practical part deals with the methodology of work on the tensile machine ZWIK 1456th Listed below are the results of measurements made for seven kinds of different strings of tennis rackets, and always for the 11 samples. The thesis concludes with an evaluation and comparison of the mechanical properties of each species measured string tennis rackets. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 14486
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
machálka_2010_bp.pdf 1.723Mb PDF View/Open
machálka_2010_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
machálka_2010_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account