Product placement ve filmu a jeho vývoj - teoretická práce Produkce filmu Kočky - praktická práce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Product placement ve filmu a jeho vývoj - teoretická práce Produkce filmu Kočky - praktická práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hudský, Aleš
dc.contributor.author Mühldorfová, Věra
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:03:07Z
dc.date.available 2010-07-20T00:03:07Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13392
dc.description.abstract Tématem mé teoretické bakalářské práce je product placement, jeho vývoj a celkové roze-brání problematiky umisťování výrobků do filmu, a to jak v Čechách, tak i v zahraničí. Zároveň se zabývám faktory, které product placement ovlivňují a snažím se nalézt ideální způsob zobrazení výrobku. Součástí práce jsou také typické značky, související legislativa a celkový souhrn informací pro snazší orientaci. cs
dc.format 47 s., 6. s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3231165 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject product placement cs
dc.subject brand placement cs
dc.subject produkt cs
dc.subject značka cs
dc.subject umístění cs
dc.subject propagace cs
dc.subject product placement en
dc.subject brand placement en
dc.subject product en
dc.subject brand en
dc.subject placement en
dc.subject promotion en
dc.title Product placement ve filmu a jeho vývoj - teoretická práce Produkce filmu Kočky - praktická práce cs
dc.title.alternative 1. Teoretical part: Product placement in the film and its evolution 2. Practical part: Production of film Cats en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oršoš, Štefan
dc.contributor.referee Otruba, Jan
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The subject of my theoretical bachelor's thesis is a product placement, its evolution and a general evaluation of the issues of product placement into the film, in the Czech Republic and also abroad. At the same time, I am considering the factors, that influence the product placement and I am trying to find an ideal way of displaying a product. The parts of my thesis are also the typical brand-names, related legislation and overall information summa-ry for easier orientation. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Produkce cs
dc.thesis.degree-discipline Film Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 13834
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mühldorfová_2010_bp.pdf 3.081Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account