Komunikační strategie Středočeského krajského úřadu směrem k občanům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie Středočeského krajského úřadu směrem k občanům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Macháčková, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:08:28Z
dc.date.available 2010-07-20T00:08:28Z
dc.date.issued 2010-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13398
dc.description.abstract Tato diplomová práce s názvem "Komunikační strategie Středočeského krajského úřadu směrem k občanům" pojednává o marketingové komunikaci ve veřejné správě a konkrétně na krajském úřadě. V první části práce jsou vymezeny základní marketingové nástroje ko-munikačního mixu, dále jsou popsány moderní nástroje internetové komunikace a je defi-nována metodologie praktické části práce. V další části práce jsou charakterizovány komu-nikační nástroje Středočeského kraje pomocí primárního šetření a analýzy sekundárních dat. V projektové části je vytvořena komunikační strategie Středočeského krajského úřadu včetně komunikačního plánu. cs
dc.format 93 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 16624455 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject on-line komunikace cs
dc.subject social media marketing cs
dc.subject Středočeský krajský úřad cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject communal government en
dc.subject communication strategy en
dc.subject on-line communication en
dc.subject social media marketing en
dc.subject Central Bohemian county council en
dc.title Komunikační strategie Středočeského krajského úřadu směrem k občanům cs
dc.title.alternative Communication strategy of Central Bohemian county council to the citizens en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated This thesis called "Communication strategy of Central Bohemian county council to the citizens'q deals with marketing communication in communal government, specifically in the county council. In the first part of the thesis the basic marketing and communication tools are defined, furthermore the modern internet communication tools are described and the methodology of the practical part is specified. In the next part of the thesis the commu-nication tools of the Central Bohemian county council are characterized by the primary survey and the analysis of secondary sources. In the project the communication strategy with the communication plan are created. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13740
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
macháčková_2010_dp.pdf 15.85Mb PDF View/Open
macháčková_2010_vp.pdf 55.94Kb PDF View/Open
macháčková_2010_op.pdf 60.50Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account