1. HDR/HDRI Tutorial pro fotografii a video 2. Hrany film.

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. HDR/HDRI Tutorial pro fotografii a video 2. Hrany film.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Markéta
dc.contributor.author Wellart, Luděk
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:18:58Z
dc.date.available 2010-07-20T00:18:58Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13412
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice tvorby HDR fotografie. Nabízí souhrnné informace ohledně jejího vývoje a samotné tvorby. Teoretická část se zabývá základními historickými fakty a souvislostmi díky nímž se vyvinula do dnešní podoby. Následuje souhrn základních informací ohledně barevného prostoru a HDR jako takového. Vysvětluje pojmy v návaznosti na následující praktickou část, které nám pomohou pochopit základní fungování HDR fotografie. Praktická část bakalářské práce, pojata jako tutorial, popisuje jednotlivé kroky, nutné k realizaci HDR fotografie. Cílem práce je přiblížit tvorbu HDR fotografie širšímu okruhu zájemců, kterým nabízí srozumitelné pojetí a názorné vizuální předvedení v souhrnném zpracování, které je dostupné na jediném místě. cs
dc.format 47 s. (48 101 znaků) cs
dc.format.extent 2472719 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject HDR fotografie cs
dc.subject High Dynamic Range cs
dc.subject Obrazová post-produkce cs
dc.subject Prolínání expozic cs
dc.subject HDR Photgraphy en
dc.subject High Dynamic Range en
dc.subject Image post-processing en
dc.subject Exposure Blending en
dc.title 1. HDR/HDRI Tutorial pro fotografii a video 2. Hrany film. cs
dc.title.alternative 1. HDR/HDRI Tutorial for photography and video. 2. Short feature film. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fandli, Juraj
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated Proposed diploma deals with issues in HDR photography creation and offers summarized information about its development and the process of creation itself. Theoretical part describes basic historical facts and associations contributing to its present form. After that follows the essential summary about color space and HDR itself. Explained terms consider the following practical part and help us understand the basics of HDR photography. The practical part is written as a tutorial describing all necessary steps to create an HDR photograph. The key purpose of this diploma is to depict the creation of HDR photography to interested readers offering them a comprehensible conception and summarized illustrated presentation brought together in one place. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Střih a zvuk cs
dc.thesis.degree-discipline Sound and Editing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 17463
dc.date.assigned 2010-01-11


Files in this item

Files Size Format View
wellart_2010_bp.pdfBlocked 2.358Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account