Ekonomika a technologie výroby mléčných produktů ve firmě XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomika a technologie výroby mléčných produktů ve firmě XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartošíková, Romana
dc.contributor.author Štancl, Mojmír
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:22:17Z
dc.date.available 2010-07-20T00:22:17Z
dc.date.issued 2010-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13419
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje v teoretické části mlékárenský průmysl a ekonomiku a technologii zpracování mléka. Mlékárenský průmysl je významnou složkou národního hospodářství. V praktické části jsem vypočítával konečnou cenu u jednotlivých výrobků, zdali se vyplatí, rentuje výroba při určitém množství vyráběných kusů jogurtů při šetrné a nízké pasteraci. Zjistil jsem že úspora na energiích na jeden výrobek není až tak velká, ale v množství vyrá-běných výrobků v delším časovém horizontu se tato úspora značně zvýší. cs
dc.format 69s.,4 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 3239859 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mléko cs
dc.subject technologie cs
dc.subject ekonomika výroby cs
dc.subject cena jogurtu cs
dc.subject podnik cs
dc.subject milk en
dc.subject technology en
dc.subject economy of production en
dc.subject price of yoghurt en
dc.subject company en
dc.title Ekonomika a technologie výroby mléčných produktů ve firmě XY cs
dc.title.alternative Economics and technology produce of dairy products in conpeny XY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mráčková, Eva
dc.date.accepted 2010-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis describes in the theoretic part the dairy industry and the economy and the tech-nology of processing milk. The dairy industry is an important component of the national economy. In the practical section, I was figuring the final price of particular products. I was also examining whether the production of yoghurts made using gentle and low pasteurizati-on is profitable. I discovered that the saving of power per one product is not significant. But it will become evident after a longer period of time. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14649
dc.date.assigned 2010-01-04
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
štancl_2010_dp.pdf 3.089Mb PDF View/Open
štancl_2010_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
štancl_2010_op.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account