Vodík - palivo budoucnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vodík - palivo budoucnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vondruška, Milan cs
dc.contributor.author Navrátil, Ivo cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:39:41Z
dc.date.available 2010-07-13T17:39:41Z
dc.date.issued 2006-06-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1341
dc.description.abstract Bakalářská práce se týká vodíku, jeho vlastností a možnosti využití jako zdroje elektrické energie. Obsahuje metody získávání a výroby vodíku, jeho využití a možnosti skladování a přepravy. Práce se dále zaměřuje na palivové články, jejich konstrukci, druhy, možné využití a uplatnění v rámci lidské činnosti. Shrnuje také používání palivových člán-ků u nás i ve světě. cs
dc.format 29 s. cs
dc.format.extent 505774 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Vodík cs
dc.subject voda cs
dc.subject palivový článek cs
dc.subject přímá přeměna energie cs
dc.subject termojaderná fúze cs
dc.subject automobil na vodíkový pohon cs
dc.subject Hydrogen en
dc.subject water en
dc.subject fuel cell en
dc.subject direct conversion of energy en
dc.subject thermonuclear fusion en
dc.subject hydrogen-powered car en
dc.title Vodík - palivo budoucnosti cs
dc.title.alternative Hydrogen - fuel of the future en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bednařík, Vratislav cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with hydrogen, properties of hydrogen and possibility of utilization as source of electrical energy. It includes methods of getting and producing hy-drogen, usage and options of storage and transport of hydrogen. Work focuses on fuel cells, structure, kinds, usage and application in human activity. Thesis summarizes applications of fuel cells in Czech Republic and in the abroad countries. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2863
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2006_bp.pdf 493.9Kb PDF View/Open
navrátil_2006_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
navrátil_2006_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account