Protipovodňové opatření obce Troubky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Protipovodňové opatření obce Troubky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíček, Miroslav
dc.contributor.author Štiková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:49:13Z
dc.date.available 2010-07-20T00:49:13Z
dc.date.issued 2010-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13472
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám protipovodňovými opatřeními pro obec Troubky. Obsah práce je zaměřen na opatření týkající se řek, aby se už povodně neopakovaly a znovu nepři-šla taková katastrofa jako při povodních v roce 1997. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce obsahuje pět kapitol. V první kapitole se zaměřuji na základní pojmy. V druhé kapitole se zaměřuji na vodní toky povodí, vodní stav a průtok. V třetí kapitole vysvětluji rozdíl mezi povodněmi a záplavami, druhy povodní. Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na integrovaný záchranný systém a jeho složky. V páté kapitole se zabývám největší povodni v Troubkách v roce 1997 , kte-rý mnozí nazývají jako "stoletou vodu". Praktická část práce se skládá ze tří kapitol. V první kapitole charakterizuji obec Troubky, její historii, rozlohu, polohu a vodstvo. V druhé kapitole navrhuji několik protipovodňo-vých opatření pro obec Troubky. V třetí kapitole se zaměřuji na vybrání nejvhodnějšího protipovodňového opatření. cs
dc.format 53 s 8s.příloh. cs
dc.format.extent 4653112 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject povodňová opatření cs
dc.subject povodně cs
dc.subject rok 1997 cs
dc.subject flood protection measures en
dc.subject floods en
dc.subject 1997 en
dc.title Protipovodňové opatření obce Troubky cs
dc.title.alternative Floo-protection precautions of village Troubky en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelinka, Jan
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated In my Bachelor Thesis I deal with flood protection measures for the village of Troubky. The Thesis content concentrates on measures related to rivers to prevent such floods from recurrence, and to prevent such disaster from coming again as during the 1997 foods. The Bachelor Thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part of the Thesis contains five chapters. In the first chapter I explain general terminology. In the sec-ond chapter I concentrate on watercourses, a river catchment area, a water level and a flow rate. In the third chapter I explain differences between the floods and inundations and types of the floods. In the fourth chapter I focus on the Integrated Rescue System and its ele-ments. In the fifth chapter I describe the largest floods at Troubky in 1997, which has been indicated by many people as a "one-hundred-year water". The practical part consists of three chapters. In the first chapter I describe the village of Troubky, its history, acreage, location and waters. In the second chapter I suggest several flood protection measures for the village of Troubky. In the third chapter I concentrate on selecting the optimal flood protection measure. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15532
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
štiková_2010_bp.pdfBlocked 4.437Mb PDF View/Open
štiková_2010_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
štiková_2010_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account