Software pro porovnání souborů a databázových objektů na serveru s lokálními zdroji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Software pro porovnání souborů a databázových objektů na serveru s lokálními zdroji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pálka, Jiří
dc.contributor.author Kašpárek, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:53:55Z
dc.date.available 2010-07-20T00:53:55Z
dc.date.issued 2010-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13482
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace, která bude porovnávat soubory a objekty v relační databázi na serveru se soubory a objekty v relační databázi v lokálním počítači. V první části práce jsou popsány technologie a software, které byly použity při vytváření této aplikace. Dále je zde popsán způsob řešení porovnání jak pro soubory, tak pro objekty v relační databázi. Také je zde popis struktury a jednotlivých funkcí aplikace. Nakonec jsou zde náhledy jednotlivých oken aplikace s jejich popisem. cs
dc.format 38 s. cs
dc.format.extent 1187990 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject C Sharp en
dc.subject .NET en
dc.subject WinForms en
dc.subject SQL en
dc.subject comparison en
dc.subject files en
dc.subject database en
dc.subject C Sharp cs
dc.subject .NET cs
dc.subject WinForms cs
dc.subject SQL cs
dc.subject porovnávání cs
dc.subject soubory cs
dc.subject databáze cs
dc.title Software pro porovnání souborů a databázových objektů na serveru s lokálními zdroji cs
dc.title.alternative Software for comparing files and database objects on the server with local resources en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Milan
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The main objective of this bachelor work is to create an application that will compare files and objects in a relational database on a server with files and objects in a relational database on a local computer. The first part describes technology and software used to create this application. Furthermore, there is described solution method for comparing files and objects in a relational database. There is also a description of the structure and functions of application. Finally, here are previews of application windows with their description. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16726
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject relační databáze cs
local.subject relational databases en


Files in this item

Files Size Format View
kašpárek_2010_bp.pdf 1.132Mb PDF View/Open
kašpárek_2010_vp.tif 60.00Kb TIFF image View/Open
kašpárek_2010_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account