Komunikační strategie města Odry

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie města Odry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Popov, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:41:31Z
dc.date.available 2010-07-13T17:41:31Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1348
dc.description.abstract Obsahem práce je analýza současných komunikačních metod a prostředků, jejich zhodno-cení, nalezení a doporučení dalších možných metod k realizaci, včetně předložení návrhu zavedení nových prostředků komunikace a zároveň i ekonomické zhodnocení realizace a možných dopadů do rozpočtu města.Téma diplomové práce vychází z potřeb a zájmu města a zároveň i z vlastního zájmu, jak nejlépe pomoci městu k zlepšení informovanosti občanů a okolí i ve vztahu ke skutečnosti, že statutární město ODRY je nově vzniklou samosprávnou oblastí, zahrnující město, osady a obce v přímé působnosti a další samostatné obce a města v rozšířené působnosti. cs
dc.format 82 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3024923 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Corporate design cs
dc.subject design manuál cs
dc.subject public relations cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject corporate culture cs
dc.subject corporate communications cs
dc.subject Corporate design en
dc.subject design manual en
dc.subject public relations en
dc.subject communication en
dc.subject corporate culture en
dc.subject corporate communications en
dc.title Komunikační strategie města Odry cs
dc.title.alternative Communications Strategy of Odry city en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated Theme of this work is an analyse of present communication's methods and instruments their influence and finding and reference by other possible methods to realization including con-cept submitting implementation of new communication instruments and at once economic realization review and possible impacts to town budget.The theme of master thesis is appearing from needs and interests of the town and at once self-interest as best we could help the town to improvement of citizens and corporate awareness and environs and considering the reality that town ODRY is new- originated municipality involving city, villages and corporations with direct competence and other independent communities and towns. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2786
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
popov_2006_dp.pdf 2.884Mb PDF View/Open
popov_2006_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
popov_2006_op.doc 61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account