Strategie rozvoje mikroregionu Litovelsko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Litovelsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Reichlová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:42:34Z
dc.date.available 2010-07-13T17:42:34Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1349
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Litovelsko pro další rozvoj tohoto území. Regionální strategie se vyznačuje svou komplexní charakteristikou všech důležitých sfér života mikroregionu, přírodními, technickými, sociálními, kulturními a ekonomickými podmínkami ve vzájemné provázanosti. Teoretická část přibližuje problematiku tvorby strategie rozvoje a jsou zde uvedeny metody a techniky získávání a zpracování údajů. V praktické části je zpracována analýza dosavadního stavu mikroregionu, SWOT analýza, strategické cíle rozvoje mikroregionu a návrh opatření pro jejich realizaci a katalog projektů. cs
dc.format 100 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 2357970 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject Litovelsko cs
dc.subject regionální strategie cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický směr cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject vize cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject development strategy en
dc.subject Litovelsko en
dc.subject regional strategy en
dc.subject regional development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategical direction en
dc.subject strategical aim en
dc.subject vision en
dc.subject suggestion procuration en
dc.subject catalogue project en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Litovelsko cs
dc.title.alternative Development strategy of microgegion Litovelsko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašíček, Radovan
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work was to elaborate "The development strategy of microregion Litovelsko" for the future development. Region strategy is marked by its komplex characte-ristics of all the important spheres of life in a microregion, by natural, technical, social, cultural and economic conditions in a mutual connection. Theoretical part is devoted to probléme of development strategy production and you can also find the methods and techniques of obtaining and working with data in this part. In a practical part of this work there occurs an analysis of the microregion up to now, SWOT analysis, strategical aims of the microregion development and the practical part also conta-ins an outline now to achieve those goals and a catalogue of project. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2237
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
reichlová_2006_bp.pdfBlocked 2.248Mb PDF View/Open
reichlová_2006_vp.pdf 1.424Mb PDF View/Open
reichlová_2006_op.pdf 2.760Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account