Analýza interní komunikace společnosti BORS Břeclav a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza interní komunikace společnosti BORS Břeclav a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Srholcová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:46:00Z
dc.date.available 2010-07-13T17:46:00Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1355
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku interní komunikace společnosti BORS Břeclav a.s. Objasňuje zásady a způsoby správné interní komunikace. Provedený průzkum, který je zpracován pomocí dotazníkového šetření popisuje přednosti a nedostatky interní komuni-kace v uvedené společnosti. Vypracovaný dotazník odráží názory zaměstnanců společnosti na vedení a organizování interní komunikace a na způsoby předávání informací. Na základě zjištěných a vypracovaných informací jsou společnosti doporučeny návrhy ve-doucí k systematickému zvyšování její schopnosti a efektivnosti předávání informací uvnitř společnosti. cs
dc.format 66 s., 12 s. příloh cs
dc.format.extent 4416579 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject informace cs
dc.subject předávání informací cs
dc.subject internal communication en
dc.subject information en
dc.subject transfer of information en
dc.title Analýza interní komunikace společnosti BORS Břeclav a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of internal communication of the firm BORS Břeclav, Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hyklová, Saskia
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is concentrated on problems of internal communication of the firm BORS Břeclav, Inc. The thesis describes rules and methods of correct internal communication. The survey describes strong and weak points of internal communication of the mentioned company. The survey was carried out by a questionnaire. This questionnaire search shows opinions of the company staff about the internal communication and ways of getting information. Based on the information acquired and processed, the author has made recommendations for the firm that will lead to a systematic improvement of its organization of internal communication and information transfer. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4144
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
srholcová_2006_bp.pdfBlocked 4.211Mb PDF View/Open
srholcová_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
srholcová_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account