Projekt zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandincová, Petra
dc.contributor.author Málek, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:46:46Z
dc.date.available 2010-07-20T01:46:46Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13590
dc.description.abstract Diplomová práce ,,Projekt zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním" se zabývá problematikou zaměstnávání občanů, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni díky svému zdravotnímu stavu, jde o osoby se zdravotním postižením. V teoretické části diplomové práce jsou shromážděny a zpracovány teoretické poznatky o výše zmíněných osobách se zdravotním postižením a o problematice jejich zaměstnávání. Praktická část diplomové práce je směřována na podnik Družstvo AGROBEN a je rozdělena na analýzu a projekt. Situační analýza je zaměřena na zjištění a zhodnocení současného stavu řízení lidských zdrojů, personální struktury a přístupu zaměstnanců podniku k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. V druhé polovině praktické části je vypracován projekt zaměstnávání této skupiny občanů v podniku Družstvo AGROBEN a tento projekt je podroben nákladové, rizikové a časové analýze. cs
dc.format 97 s., 16 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2149399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osoba se zdravotním postižením cs
dc.subject povinný podíl cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject chráněná pracovní dílna cs
dc.subject disabled person en
dc.subject mandatory participation en
dc.subject human resource management en
dc.subject sheltered workshop en
dc.title Projekt zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním cs
dc.title.alternative Employment project for disabled people en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vorel, Viktor
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated My diploma thesis "Employment project for disabled people'q deals with problems of employment of disabled people discriminated on the labour market because of their state of health. In the theoretical part of my thesis, theoretical questions concerning disabled people and their employment are summarized. The practical part is focused on AGROBEN cooperative establishment and is divided into two parts, analysis and project. The background analysis covers finding and evaluation of the current state of human resource management, personnel structure and attitude of the employees concerning employment of disabled people. In the second part, the employment project for disabled people in AGROBEN cooperative establishment is developed. Subsequently, this project is subjected to cost, risk and time analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14765
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
málek_2010_dp.pdf 2.049Mb PDF View/Open
málek_2010_vp.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open
málek_2010_op.doc 67.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account