Výuková pomůcka pro cvičení z předmětu mikropočítače - sada řešených příkladů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výuková pomůcka pro cvičení z předmětu mikropočítače - sada řešených příkladů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Apolenář, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:47:28Z
dc.date.available 2010-07-13T17:47:28Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1359
dc.description.abstract Cílem práce bylo vytvořit sadu ukázkových programů pro cvičení z předmětu mikropočítače. V rámci práce je rozebrána problematika programování a práce s mikropočítači, studenti jsou seznámeni se základy programování v programovacích jazycích assembler a C a následně je vysvětlen postup práce ve vývojových prostředích, která slouží k vytváření, přenosu programů v jazycích C a assembler do mikropočítače. Pro lepší pochopení práce s mikropočítačem a orientaci v jeho paměťovém prostoru je zde také uveden stručný popis samotného mikropočítače MOTOROLA 68HC11 a jeho periferních zařízení. Nejdůležitější část této bakalářské práce tvoří ukázky praktických příkladů programů v jazyku assembler i v jazyku C, jejich vysvětlení a podrobný popis. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 1525702 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject assembler en
dc.subject language C en
dc.subject HC11 SMART en
dc.subject embedded GNU en
dc.subject MOTOROLA 68HC11 en
dc.subject assembler cs
dc.subject jazyk C cs
dc.subject HC11 SMART cs
dc.subject embedded GNU cs
dc.subject MOTOROLA 68HC11 cs
dc.title Výuková pomůcka pro cvičení z předmětu mikropočítače - sada řešených příkladů cs
dc.title.alternative Subject "Microcomputers" - Practical Learning Aids (Set of Resolved Examples) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated The objective of the work was to create a set of training programs for drilling of subject " Microcomputers". Scope of the work is to explain problems that occur when programming and working with microcomputers. There is an introduction of basic programming processes in "Assembler" and "C" languages. Consequently, the method of work with development resources serving as a means of program transfer into microcomputers in "Assembler" and "C" languages is explained. For better understanding of working with microcomputers and orientation within their memory room there is a basic description of microcomputer Motorola 68HC11 and its peripherals. The most important part of this diploma are practical examples of programs in "Assembler" and "C" languages and their explanation and detailed description. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3846
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject řešené příklady cs
local.subject mikropočítače cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject solved tasks en
local.subject microcomputers en
local.subject teaching aids en


Files in this item

Files Size Format View
apolenář_2006_bp.pdfBlocked 1.455Mb PDF View/Open
apolenář_2006_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
apolenář_2006_op.doc 294Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account