Likvidace pojistných událostí na vozidlech u subjektů veřejné správy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Likvidace pojistných událostí na vozidlech u subjektů veřejné správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janča, Jan
dc.contributor.author Picek, Radomír
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:48:14Z
dc.date.available 2010-07-13T17:48:14Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1361
dc.description.abstract Likvidace pojistných událostí na vozidlech prošla v České republice v posledních letech zádními změnami. Vedle nárůstu pojistitelů, kteří se danou problematikou zabývají, došlo především k celkové změně systému v oblasti odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a dále k mnohým legislativním úpravám, které se této problematiky dotýkají. Ač se pojistitelé snaží být ke klientům vstřícnější a méně náročnější v základních požadavcích, jako je např. oznamování pojistných událostí prostřednictvím centrálního likvidačního cen-tra, stala se orientace v této problematice celkově náročnější. Cílem bakalářské práce je proto vytvoření manuálu pro pracovníky veřejné správy, kteří se touto problematikou, v rámci své činnosti nebo pracovního zařazení, zabývají. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 517813 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Likvidace pojistných událostí cs
dc.subject podklady pro likvidaci cs
dc.subject povinné ručení cs
dc.subject havarijní pojištění cs
dc.subject škody na vozidlech cs
dc.subject statistika nehodovosti cs
dc.subject Settlement of insured accidents en
dc.subject source documents for settlement en
dc.subject damage liability en
dc.subject colli-sion insurance en
dc.subject damage to vehicles en
dc.subject accident frequency statistics en
dc.title Likvidace pojistných událostí na vozidlech u subjektů veřejné správy cs
dc.title.alternative Settlement of insured accidents to vehicles in subjects of public administration en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Greplová, Hana
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated Settlement of insurance claims on vehicles has undergone substantial changes in the Czech Republic in latest years. Besides the increased number of insurers who deal with these is-sues, the total system of liability for damage caused by operation of vehicles has been com-pletely changed ad well as many changes in legislation which affect these issues have been passed. Despite insurers try to be more helpful towards clients and less demanding as re-gards basic requirements like notification of insured accidents via a settlement centre, it is more and more demanding to get well oriented totally in these issues. Therefore, the goal of this bachelor's thesis is to create a manual for public administration employees who deal with these issues as a part of their job. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3739
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
picek_2006_bp.pdf 505.6Kb PDF View/Open
picek_2006_vp.doc 3.329Mb Microsoft Word View/Open
picek_2006_op.zip 201.5Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account