Projekt plánovania a riadenia odbornej prípravy a rozvoja kvalifikácie pracovníkov podniku Continental Matador Truck Tires, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt plánovania a riadenia odbornej prípravy a rozvoja kvalifikácie pracovníkov podniku Continental Matador Truck Tires, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivnička, Michal
dc.contributor.author Hanajíková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:14:27Z
dc.date.available 2010-07-20T02:14:27Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13650
dc.description.abstract Diplomovú prácu som spracovala na tému Projekt plánovania a riadenia odbornej prípravy a rozvoja kvalifikácie pracovníkov podniku Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Prácu som rozdelila na teoretickú a analytickú časť. Súčasťou analytickej časti je projekt. V teoretickej časti som sa s pomocou odbornej literatúry, časopisov či internetových zdro-jov zamerala na strategický rozvoj ľudských zdrojov, podnikové vzdelávanie a odbornú prípravu pracovníkov. V praktickej časti som analyzovala súčasný proces vzdelávania v podniku a prostredníctvom dotazníkov som zisťovala spokojnosť zamestnancov s podnikovým vzdelávaním. Nedostatky vzdelávania zistené v praktickej časti sú východi-skom pre spracovanie projektu. Projekt je zameraný na implementáciu jazykových kurzov. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 5639846 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ľudské zdroje cs
dc.subject podnikové vzdelávanie cs
dc.subject odborná príprava cs
dc.subject personálne oddelenie cs
dc.subject zamestnanci cs
dc.subject identifikácia potrieb vzdelávania cs
dc.subject plánovanie vzdelávania cs
dc.subject metódy vzdelávania cs
dc.subject hodnotenie efektívnosti vzdelávania cs
dc.subject Human resources en
dc.subject company education en
dc.subject professional qualification en
dc.subject staff department en
dc.subject employees en
dc.subject identification of education needs en
dc.subject planning of education en
dc.subject methods of education en
dc.subject evaluation of education effectiveness en
dc.title Projekt plánovania a riadenia odbornej prípravy a rozvoja kvalifikácie pracovníkov podniku Continental Matador Truck Tires, s.r.o. cs
dc.title.alternative The project of planning and managing employees' professional qualification and development in the company Continental Matador Truck Tires, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Srníčková, Jaroslava
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated This master thesis is based on theme The project of planning and managing of professional qualification and employees development in the company Continental Matador Truck Tires, s.r.o. I divided my thesis into the theoretical and the practical part. The practical part includes the project. In the theoretical part I target with the help of literature, magazine and internet sources on strategic human resources management, company education and professional qualification. In the practical part I analysed actual system of education in the company and through questionnaires I have tried to find out satisfaction of employees with company education. The lacks of education which I found out in the practical part are the way out for processing the project. The project is focused on implementation of language course. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14749
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hanajíková_2010_dp.pdf 5.378Mb PDF View/Open
hanajíková_2010_vp.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open
hanajíková_2010_op.doc 69Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account