Analýza systému vzdělávání a odborného rozvoje ve společnosti Barum Continental spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému vzdělávání a odborného rozvoje ve společnosti Barum Continental spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Filípková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:49:16Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1365
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Barum Continental spol. s r.o. Cílem bakalářské práce je vypracovat analýzu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Barum Continental spol. s r.o., zjistit, jaký systém vzdělávání společnost používá, jaké způsoby vzdělávání využívá a následné vyhodnocení silných a slabých stránek. Úvod praktická části je zaměřen na obecnou analýzu vzdělávání, přes jednotlivé vzdělávací aktivity až ke konkrétnímu vzdělávacímu procesu - oblasti zapracování zaměstnance. Silné stránky systému vzdělávání má společnosti Barum Continental spol. s r.o. ve velmi dobře propracovaném systému vzdělávání, v jejím velkém zajmu o vzdělání a rozvoj svých zaměstnance, v širokém spektru možností vzdělávání pro své zaměstnance, naopak slabinou je nedostatečná motivace při vstupních školení. V závěru této práce jsou na základě analytických zjištění doporučení, konkrétně v technických pomůckách používaných při vstupním školení, certifikaci v gumárenské oblasti pro zaměstnance, kteří absolvovali vstupní školící kurz. cs
dc.format 63 s.,7s. obr. přiloh. cs
dc.format.extent 1433302 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců cs
dc.subject metody vzdělání cs
dc.subject identifikace vzdělávacích potřeb cs
dc.subject hodnocení vzdělávání cs
dc.subject Education and employees development en
dc.subject educational methods en
dc.subject education needs identification en
dc.subject education evaluation en
dc.title Analýza systému vzdělávání a odborného rozvoje ve společnosti Barum Continental spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Educational system and professional development analysis in company Barum Continental, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kunz, Petr
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the matter of education and further employees development at the Barum Continental company, Ltd. The aim of this bachelor's work is to work out the educational system and further education analysis and additionally to this to find out, which type of system is used in this company and consequently to evaluate its weak and strong points. Introduction of the practical part is focused on general education analysis, through particular educational activities to the specific educational process - train field. Strong points of the educational system at the Barum Continental company vest in very well sophisticated educational system, in its large interest in education of their employees, conversely there is insufficient employees motivation by the entry training. In the conclusion based on the findings which were made, there are recommend specifically the technical devices, which could be used especially by the entry training. Further to this, obtaining of certification in the rubber area for those employees, who have graduated in the appropriate education training, has been recommended. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4132
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
filípková_2006_bp.pdfBlocked 1.366Mb PDF View/Open
filípková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
filípková_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account