Sledování výskytu vybraných cizorodých látek v potravinách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování výskytu vybraných cizorodých látek v potravinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Březina, Pavel cs
dc.contributor.author Vašíčková, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:51:13Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:05Z
dc.date.issued 2006-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1369
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Sledování vybraných cizorodých látek v potravinách. Je-jím hlavním cílem je shromáždit co nejširší komplex informací o současné situaci a pro-blematice výskytu těžkých kovů v potravinách. Výše uvedené téma jsem si vybrala z toho důvodu, že těžké kovy se stávají stále větším problémem pro naši společnost a není to problém pouze lokální ale globální. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 273359 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 31.05.2008 cs
dc.subject těžké kovy cs
dc.subject kadmium cs
dc.subject olovo cs
dc.subject rtuť cs
dc.subject arsen cs
dc.subject chrom cs
dc.subject potraviny cs
dc.subject heavy metals en
dc.subject cadmium en
dc.subject lead en
dc.subject merkury en
dc.subject arsenic en
dc.subject chrome en
dc.subject foodstuff en
dc.title Sledování výskytu vybraných cizorodých látek v potravinách cs
dc.title.alternative Monitoring of appearance of selected substances extraneous in foodstuff en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gajdůšek, Stanislav cs
dc.date.accepted 2006-06-22 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my dissertation work is Monitoring of appearance of selected substances ex-traneous in foodstuff. The main idea of this Bachelor work is to examine and reflect a cer-tain amount of information about present situation and problems of occurrence of heavy metals in foodstuff. I chose this topic because heavy metals becoming a big problem for our society and it is not only local problem but it is global problem en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/143 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 2301
dc.date.assigned 2005-10-10 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vašíčková_2006_bp.pdf 266.9Kb PDF View/Open
vašíčková_2006_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
vašíčková_2006_op.pdf 650.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account