Projekt zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Minerál ve Zlatých Horách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Minerál ve Zlatých Horách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Riegelová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:45:20Z
dc.date.available 2010-07-20T02:45:20Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13712
dc.description.abstract Diplomová práce, zaměřená na oblast cestovního ruchu a hotelnictví, je podkladem pro projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Minerál. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je zaměřena na poznatky z oblastí cestovního ruchu a marketingu služeb hotelu. Ve druhé části je analyzován současný stav hotelu Minerál - analýza jednotlivých nástrojů marketingového mixu, analýza zákazníka a konkurence. Dále byla provedena SWOT ana-lýza a dotazníkové šetření, na jejichž základě byl projekt zpracován. Základem projektu je návrh na vybudování bowling centra a návrh na novou propagaci. cs
dc.format 101 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3947406 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject hotelové služby cs
dc.subject tourism en
dc.subject competitors en
dc.subject customers en
dc.subject marketing mix en
dc.subject hotel services en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Minerál ve Zlatých Horách cs
dc.title.alternative A project for improvement of the competitiveness of the Hotel Mineral in Zlate Hory en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bussinov, Ivan
dc.date.accepted 2010-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis, which focuses on tourism and hotel industry, is the basis for a project to increa-se the competitiveness of the hotel Mineral. It is divided into theoretical and practical part. First part focuses on findings in the areas of tourism and hotel marketing services. Second part analyzes the current state of hotel Minerals - analysis instruments of the mar-keting mix, customer and competition analysis. Further, a SWOT analysis and the questi-onnaire on which the project was finished are included. The basis of this project is a propo-sal to build a bowling center and the proposal for a new promotion. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14915
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
riegelová_2010_dp.pdf 3.764Mb PDF View/Open
riegelová_2010_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
riegelová_2010_op.pdf 1.064Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account