Inkubační líheň pro chov papoušků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkubační líheň pro chov papoušků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Pikner, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:46:21Z
dc.date.available 2010-07-20T02:46:21Z
dc.date.issued 2010-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13714
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat odchovnu pro odchov mladých papoušků závislých na rodičích. Navrhnout systém regulace vlhkosti a teploty s dobře zvolenými senzory a akčními členy pro udržování optimálních podmínek pro vývoj papoušků. Navrhnout regulátory soustavy a ověření činnosti odchovny v praxi. cs
dc.format 66 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1861219 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Parrot en
dc.subject rearing en
dc.subject controller en
dc.subject humidity sensor en
dc.subject temperature sensor en
dc.subject microcontroller en
dc.subject LCD display en
dc.subject identification en
dc.subject developmental period of parrots en
dc.subject Papoušek cs
dc.subject odchovna cs
dc.subject regulátor cs
dc.subject senzor relativní vlhkosti cs
dc.subject senzor teploty cs
dc.subject mikrokontolér cs
dc.subject LCD displej cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject vývojové období papoušků cs
dc.title Inkubační líheň pro chov papoušků cs
dc.title.alternative Parrot's Brooder en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škuta, Jaromír
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to design and implement a rearing house for rearing of young parrots dependent on their parents. To propose a system to regulate humidity and temperature, with well-chosen sensors and action elements to maintain optimal conditions for the evolution of parrots. To propose a system controller and verification of activities of a rearing house in practice. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 15268
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject chov v klecích cs
local.subject papoušci cs
local.subject senzory cs
local.subject umělé líhnutí cs
local.subject rearing in cages en
local.subject sensors en
local.subject artificial hatching en


Files in this item

Files Size Format View
pikner_2010_dp.pdf 1.774Mb PDF View/Open
pikner_2010_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
pikner_2010_op.doc 260.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account