Fyzikálně-chemické vlastnosti geopolymerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fyzikálně-chemické vlastnosti geopolymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Sedlařík, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:52:04Z
dc.date.available 2010-07-13T17:52:04Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1371
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá studiem fyzikálně-chemických vlastností geopolymerů. Byly provedeny testy pevnosti v jednoosém tlaku, mrazuvzdornosti, odolnosti proti tepel-nému šoku a výluhové testy v destilované vodě. Testována byla tělesa s proměnlivým ob-sahem draselných, vápenatých a sodných iontů. Dále byly tyto testy provedeny u vybra-ných těles s konstantním množstvím draselných a sodných iontů a různými hmotnostními procenty plniva. cs
dc.format 56 s., 22 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 1089662 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject geopolymer cs
dc.subject pevnost v tlaku cs
dc.subject mrazuvzdornost cs
dc.subject odolnost proti tepelnému šoku cs
dc.subject vyluhovací test cs
dc.subject geopolymer en
dc.subject compressive strength en
dc.subject freeze-thaw resistance en
dc.subject thermal shock resistance en
dc.subject leaching test en
dc.title Fyzikálně-chemické vlastnosti geopolymerů cs
dc.title.alternative Physiochemical properties of geopolymers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vondruška, Milan
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with a study of physiochemical properties of geopolymers. Unconfined compressive strength, freeze-thaw resistance, thermal shock resistance and leachability in distilled water of prepared geopolymeric specimens were tested. These tests were carried out with specimens with varying contents of potassium, sodium and calcium ions. Furthermore, selected specimens with constant content of potassium or sodium ions and with different weight percentage of filler were also subjected to these tests. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2887
dc.date.assigned 2006-02-20
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
sedlařík_2006_dp.pdf 1.039Mb PDF View/Open
sedlařík_2006_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
sedlařík_2006_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account