Finanční analýza podniku Strojírny Olšovec, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku Strojírny Olšovec, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel cs
dc.contributor.author Hiklová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:53:17Z
dc.date.available 2010-07-13T17:53:17Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1375
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Strojírny Olšovec, s.r.o., v rámci níž je posuzováno finanční hospodaření této společnosti v letech 2002 - 2004. V teoretické části je přiblížen účel provádění finanční analýzy, zdroje potřebných informací, uživatelé finanční analýzy a také způsob vyhodnocení ukazatelů. Následně tato bakalářská práce seznamuje se základními metodami finanční analýzy. V praktické části je představena společnost Strojírny Olšovec, s.r.o. a dále je provedena samotná finanční analýza, která obsahuje analýzu absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Následují souhrnné ukazatele a soustavy poměrových ukazatelů. V závěrečné části je předloženo doporučení pro efektivnější finanční hospodaření výše uvedené společnosti. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 548830 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject kapitál cs
dc.subject porovnání cs
dc.subject vývojové trendy cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject cash flow en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differential indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject comprehensive indicators en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject activity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject capital en
dc.subject comparison en
dc.subject development trends en
dc.title Finanční analýza podniku Strojírny Olšovec, s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company Olšovec Machine Works, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Král', Miloš cs
dc.date.accepted 2006-06-15 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with financial analysis of the company Strojírny Olšovec, s.r.o. (Olšovec Machine Works, Ltd.). As part of the study financial management of this company between years 2002 and 2004 is considered. In the theoretical part, the purpose of the financial analysis execution, sources of needed information, financial analysis users and also the way of indicators evaluation are explained. Consequently, this bachelor work introduces basic methods of financial analysis. In the practical part, the company Strojírny Olšovec, s.r.o. is presented and then the financial analysis itself is carried out. The analysis comprises absolute, differential and ratio indicators analysis. It is followed by comprehensive indicators and systems of ratio indicators. In the final part, recommendation for more effective financial management of the above mentioned company is presented. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4240
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hiklová_2006_bp.pdf 535.9Kb PDF View/Open
hiklová_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
hiklová_2006_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account