Testování výkonnosti evolučních algoritmů při aplikaci na deterministický chaos

DSpace Repository

Language: English čeština 

Testování výkonnosti evolučních algoritmů při aplikaci na deterministický chaos

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenkeřík, Roman
dc.contributor.author Molnár, Zbyněk
dc.date.accessioned 2010-07-20T03:30:49Z
dc.date.available 2010-07-20T03:30:49Z
dc.date.issued 2010-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13778
dc.description.abstract Tato práce se zabývá testováním výkonnosti vybraných evolučních algoritmů. Tyto evoluční algoritmy jsou testovány na aplikaci optimalizace řízení deterministického chaosu. Hlavní náplní teoretické části této práce je popis funkce a řídících parametrů evolučních algoritmů a dále pokračuje popisem diskrétních chaotických systémů (Logická rovnice, Henonova mapa), které jsou využity v praktické části při optimalizaci. Na začátku praktické části je popsán návrh účelových funkcí, které jsou použity pro testování. Pro optimalizace byly vybrány algoritmy SOMA, Diferenciální evoluce a Chaotická Diferenciální evoluce. Následuje optimalizace řídících parametrů těchto evolučních algoritmů, kterými jsou nastaveny evoluční algoritmy pro optimalizaci řízení chaosu. Nakonec jsou výsledky simulace porovnány mezi jednotlivými evolučními algoritmy. cs
dc.format 105 cs
dc.format.extent 3407164 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evolutionary algorithms en
dc.subject deterministic chaos en
dc.subject Logistic equation en
dc.subject Henon map en
dc.subject Lorenz system en
dc.subject SOMA en
dc.subject Differential evolution en
dc.subject Chaotic Differential evolution en
dc.subject cost function en
dc.subject optimization en
dc.subject parameter estimation en
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject deterministický chaos cs
dc.subject Logická rovnice cs
dc.subject Henonova mapa cs
dc.subject SOMA cs
dc.subject Diferenciální evoluce cs
dc.subject Chaotická diferenciální evoluce cs
dc.subject účelová funkce cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject nastavení parametrů cs
dc.title Testování výkonnosti evolučních algoritmů při aplikaci na deterministický chaos cs
dc.title.alternative Testing the performance of evolutionary algorithms when applied to deterministic chaos en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matoušek, Radek
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the testing performance of selected evolutionary algorithm. These evolutionary algorithms are tested on the aplication of the optimization of deterministic chaos control. The main concern of the theoretical part of this work is a description of functions and control parameters of evolutionary algorithms and continues the description of discrete chaotic systems (Logistic equation, Henon map), which are used in the practical part for the optimization. At the beginning of the practical part describes the design of cost functions, which are used for testing. For optimization were selected algorithms SOMA, Differential evolution and Chaotic Differential evolution. Followed by the optimization of control parameters of evolutionary algorithms, which are set into evolutionary algorithms for optimization of chaos control. Finally, simulation results are compared between different evolutionary algorithms. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 15651
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
molnár_2010_dp.pdf 3.249Mb PDF View/Open
molnár_2010_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
molnár_2010_op.pdf 107.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account