"Propagace a mediální kampaň Armády ČR"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

"Propagace a mediální kampaň Armády ČR"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Stebila, Stanislav
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:55:01Z
dc.date.available 2010-07-13T17:55:01Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1378
dc.description.abstract Oblast propagace a komunikace s civilní veřejností má své zastánce i odpůrce. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou záležitost je to spíše nedůvěra velitelů v positivní výsledky a jejich obava před určitými potížemi, které mohou, vzhledem k přísným omezením například v oblasti ochrany utajovaných informací, vzniknout. V teoretické části se budu věnovat vztahům a způsobům komunikaci v podmínkách Armády České republiky a dále formám a prostředkům marketingové komunikace, současné formě prezentace Armády České armády na veřejnosti v podmínkách vojenské posádky Radošov (dále jen VP Radošov) a budu se věnovat hlavním úkolům marketingové podpory profesionalizace ozbrojených sil České republiky. V praktické části se zaměřím na hlavní mediální kampaň Armády České republiky z roku 2004, která je svým rozsahem a dopadem největší od roku 1918 vůbec. cs
dc.format 60 s, cs
dc.format.extent 5203016 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Armáda České republiky cs
dc.subject armáda cs
dc.subject Ozbrojené síly České republiky cs
dc.subject komunikace s veřejností cs
dc.subject prostředky marketingové komunikace cs
dc.subject Agentura pro nábor a profesionalizaci ozbrojených sil České republiky cs
dc.subject image cs
dc.subject výsluhový příspěvek cs
dc.subject rekrutační středisko cs
dc.subject vojenská posádka Radošov cs
dc.subject voják z povolání cs
dc.subject občanský zaměstnanec cs
dc.subject the Czech army en
dc.subject army en
dc.subject the Czech Armed forces en
dc.subject communication with civilian population en
dc.subject means of communication marketing en
dc.subject Agency for recruitment and army professionalization en
dc.subject image en
dc.subject service allowance en
dc.subject recruiting centre en
dc.subject garrison force Radošov en
dc.subject regular soldier en
dc.subject civilian employee en
dc.title "Propagace a mediální kampaň Armády ČR" cs
dc.title.alternative "Promotion and media campaign of the Czech army" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The area of army promotion and communication with civilian population has both supporters and opponents. The army publicity is a new matter and commanders do not believe entirely in its positive results in view of possible restrictions concerning e.g. classified information prevention. In a theoretical part I want to pay an attention to relations and ways of communication, means of communication marketing and current presentation forms of the Czech army in public, particularly in condition of garrison force Radosov (below MTA Radosov). I will concentrate on the main tasks of marketing support strategy of the Czech Armed forces professionalization. In a practical part I focus on the main media campaign of the Czech army that has been the most significant one since 1918. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2686
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
stebila_2006_bp.pdf 4.961Mb PDF View/Open
stebila_2006_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
stebila_2006_op.doc 62Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account