Měření efektivity reklamních kampaní na vozech MHD

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření efektivity reklamních kampaní na vozech MHD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Pospíšilová, Radmila
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:57:49Z
dc.date.available 2010-07-13T17:57:49Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1379
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo popsat realizovatelný projekt měření efektivity reklamních kampaní na vozech MHD. V první fázi jsem analyzovala možnosti marketingového výzkumu a zvolila vhodnou metodiku měření.V druhé fázi bylo nutno analyzovat trh venkovní reklamy v sekci dopravních prostředků a představit jej v širším měřítku v začlenění do out-of-home médií. Dále jsem provedla analýzu současného stavu měření efektivity out-of-home médií, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Z tohoto pohledu jsem stanovila vhodné výstupy, které by mělo měření přinést. Projekt řeší konkrétní model výzkumu efektivity reklamní kampaně na autobusech. Výsledky měření by měly být použi-telnými veličinami při sestavování mediálních plánů reklamními agenturami, či zadavateli reklamy. cs
dc.format 87 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 22639499 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject měření efektivity cs
dc.subject out-of-home média cs
dc.subject reklama na dopravních prostředcích cs
dc.subject marketing research en
dc.subject effectiveness research en
dc.subject out-of-home media en
dc.subject advertising on vehicles of public transport en
dc.title Měření efektivity reklamních kampaní na vozech MHD cs
dc.title.alternative Research of effectiveness advertising campaigns used on the public transport vehicles en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated This final thesis is aimed to describe a viable project of effectiveness research of advertising campaigns used on the public transport vehicles. In the first phase I analyzed the contingencies of marketing research and chose the most suitable research methodics. In the second phase it was necessary to analyze the market of out-of-home advertising in the section of means of transport and introduce it in wider basis within its incorporation into out-of-home media. Furthermore, I made analysis of the actual state of out-of-home media effectiveness research, both in The Czech Republic and abroad. From this point of view I set down suitable outputs which should be carried out by the research. The project deals with a concrete model of effectiveness research of advertising capaign on buses. The final research outputs should serve as applicable quantities for drawing up medial plans by advertising agencies or advertising submitters. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2788
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2006_dp.pdfBlocked 21.59Mb PDF View/Open
pospíšilová_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2006_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account