Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František cs
dc.contributor.author Máčalík, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T03:47:03Z
dc.date.available 2010-07-20T03:47:03Z
dc.date.issued 2010-06-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13805
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analyzovat chování servopohonů u systémů CNC firmy Siemens. Je proveden popis základních okruhů řízení a regulace rychlosti a polohy u CNC strojů, následné měření na reálném systému a vlastní identifikace. V závěrečné části je uveden nástin syntézy okruhů a modelování systému pro zlepšování dynamického chování. cs
dc.format 81 s., 2 s. obr.příloh. cs
dc.format.extent 3867645 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject CNC system en
dc.subject high speed cutting en
dc.subject control of rate and position en
dc.subject interaction of mechanical construction and drive en
dc.subject identification en
dc.subject simulation en
dc.subject CNC systém cs
dc.subject vysokorychlostní obrábění cs
dc.subject regulace rychlosti a polohy cs
dc.subject interakce mechanické stavby systému a pohonu cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject modelování cs
dc.title Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens cs
dc.title.alternative Analysis and behaviour of servo-drive system in CNC Siemens en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Preč, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2010-06-23 cs
dc.description.abstract-translated Objective of my graduation theses is analysis and behaviour of servo-drive system in CNC Siemens. There is a description of fundamental circuit of control and regulation of rate and position in CNC machines, consequently measurement on real system and a proper identification. In the last part is introduced a schema of circuit synthesis and simulation of system for improving the dynamic behaviour. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 13007
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
máčalík_2010_dp.pdf 3.688Mb PDF View/Open
máčalík_2010_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
máčalík_2010_op.pdf 786.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account