Česká obchodní inspekce jako specializovaný orgán státní správy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Česká obchodní inspekce jako specializovaný orgán státní správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Grygera, Daniel
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:58:24Z
dc.date.available 2010-07-13T17:58:24Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1381
dc.description.abstract Celá práce je koncipována do 5 základních bodů s tím že jsem se snažil držet základních zásad pro její zpracování. V úvodní stručné části je zmíněno základní organizační pojetí včetně principů veřejné správy, na jejichž základě pak specializované orgány státní správy fakticky fungují. Dále je uveden výčet vybraných specializovaných orgánů státní správy v České Republice a charakterizovány jejich základní funkce. V části 3. a 4. je pak provedena podrobná analýza fungování úřadu České obchodní inspekce, zmíněny právní předpisy s jejichž dodržováním je spojena její dozorová činnost a zhodnoceny výsledky činnosti ČOI za uplynulá období. V závěrečné 5. části jsou uvedeny návrhy legislativních změn a směr kterým by se měla Česká obchodní inspekce ubírat v nadcházejících letech. cs
dc.format 76 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 709450 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Česká obchodní inspekce cs
dc.subject specializované orgány státní správy cs
dc.subject Czech Trade Inspection en
dc.subject specialised organs of the state administration en
dc.title Česká obchodní inspekce jako specializovaný orgán státní správy cs
dc.title.alternative Czech Trade Inspection as the specialised organ of the state administration en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated The whole work is draft into 5 main points in which I tried to keep the main rules for their processing. In the opening short part the main organising interpretation has been mantioned including the principles of public administration on which basis the specialised organs of the state administration perform well. In the other part there is a list of specialised organs of the state administration in the Czech Republic and the main functions are characterised. The third and the forth parts showns the detailed analsis how does the Czech Trade Inspection operate and the rules of law are mentioned where supervision activity is kept and the results of the Czech Trade Inspection activity for the past period were evaluated. In the final fifth part are mentioned proposals of the legislative changes and the trend of the Czech trade inspection for the following years. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3609
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
grygera_2006_bp.pdf 692.8Kb PDF View/Open
grygera_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
grygera_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account