Sada šperků a obalů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sada šperků a obalů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír cs
dc.contributor.author Psotková, Sabina cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:00:50Z
dc.date.available 2010-07-20T04:00:50Z
dc.date.issued 2010-05-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13827
dc.description.abstract Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřuji na rozdělení šperků, jejich historii a nejvýznamnější materiá-ly ve šperkařství používané. Dále se v této části zabývám obalovým designem, a to jak jeho historií, tak současnými trendy. Ve druhé části - praktické, popisuji samotný návrh a realizaci sady šperků a obalů. Inspira-ci pro tuto tvorbu jsem čerpala z kulturního prostředí místa svého rodiště, moravského Slo-vácka, konkrétně pak Velehradu. Tento region je již od dob velkomoravské říše nositelem kulturního dědictví lidových motivů a tradic, které se zrcadlí v samotné realizaci. cs
dc.format cs
dc.format.extent 6393614 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject šperk cs
dc.subject produktový design cs
dc.subject obalový design cs
dc.subject lidový motiv cs
dc.subject tradice cs
dc.subject jewellery en
dc.subject product design en
dc.subject packaging design en
dc.subject popular theme en
dc.subject tradition en
dc.title Sada šperků a obalů cs
dc.title.alternative Set of jewelry and packaging en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cettl, Miloš cs
dc.date.accepted 2010-06-03 cs
dc.description.abstract-translated This project is divided into two parts, theoretical part and practical part. In theoretical part I pay attention to jewellery classification, its history and the most impor-tant materials used in the jewellery making. I continue with packaging design, namely his-tory of packaging and the latest trends. I the second - practical part I describe process of designing and manufacturing of my jewellery set and its packaging. I drew inspiration for my work from cultural background of my birthplace, "Moravian Slovácko", specifically Velehrad region. This region from the times of Great Morava keeps the cultural heritage of popular themes and traditions, which stay reflected in my jewellery. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 17131
dc.date.assigned 2009-12-01 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
psotková_2010_bp.pdf 6.097Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account