Zabezpečovací systémy proti odcizení jízdního kola

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zabezpečovací systémy proti odcizení jízdního kola

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Buršík, Libor
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:21:31Z
dc.date.available 2010-07-20T04:21:31Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13872
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma "možnosti zabezpečení jízdních kol proti odcizení". Každý způsob zabezpečení bude co nejlépe popsán, budou uvedeny jeho výhody a nevýhody, jeho finanční náročnost a stupeň ochrany. V BP je bude vytvořeno přehledové srovnání aktuálních dostupných možností zabezpečení. V praktické bude navrženo optimální zabezpečení pro 3 různé cenové kategorie. Dále bude uvedena dostupná statistika krádeží jízdních kol. cs
dc.format 42 cs
dc.format.extent 808633 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bicycle en
dc.subject security systems en
dc.subject comparison en
dc.subject zabezpečení cs
dc.subject jízdní kolo cs
dc.subject srovnání cs
dc.title Zabezpečovací systémy proti odcizení jízdního kola cs
dc.title.alternative Security systems for bicycle protection en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chalupa, Petr
dc.date.accepted 2010-06-04
dc.description.abstract-translated The objective of the bachelor thesis is to elaborate literature retrieval on the theme "security systems for bicycle protection". There will be described every method of security, will be specified advantages and disadvantages, financial costingness and level of security. Then will be created comparison of available methods of security. In practical part will be proposed optimal security for three different price ranges. Then will be stated available statistics of bicycle thefts. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11129
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject zabezpečovací technika cs
local.subject jízdní kola cs
local.subject security technology en
local.subject bicycles en


Files in this item

Files Size Format View
buršík_2010_bp.pdf 789.6Kb PDF View/Open
buršík_2010_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
buršík_2010_op.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account