Aplikace pro správu databáze skladeb a tvorbu hodin pro indoor cycling

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace pro správu databáze skladeb a tvorbu hodin pro indoor cycling

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš
dc.contributor.author Svoboda, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:36:34Z
dc.date.available 2010-07-20T04:36:34Z
dc.date.issued 2010-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13908
dc.description.abstract Cieľom bakalárnej práce je vytvorenie aplikácie pre správu databáze skladieb a tvorbu indoor cycling hodín. V práci sa budem venovať vplyvu hudby na indoor cycling a popisovať jednotlivé parametre hudby (interpret, skladba, rpm,) . Spomeniem aj databázy hudby a spôsoby ich prehrávania. V praktickej časti sa zamerám na aplikáciu, ktorá bude ukladať skladby do databázy.Tá bude obsahovať doplňujúce informácie o jednotlivých skladbách. Aby sa funkcionalita aplikácie zvýšila, pridám do nej modul, ktorý bude služiť na jednoduchú tvorbu indoor cycling hodín. Spomínaná aplikácia s modulom bude robená v programovacom jazyku PHP a MySQL. cs
dc.format 39 cs
dc.format.extent 1688757 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject indoor cycling en
dc.subject music en
dc.subject database of music en
dc.subject rpm en
dc.subject aplication en
dc.subject module en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject indoor cycling cs
dc.subject hudba cs
dc.subject databáza hudby cs
dc.subject rpm cs
dc.subject aplikácia cs
dc.subject modul cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.title Aplikace pro správu databáze skladeb a tvorbu hodin pro indoor cycling cs
dc.title.alternative Application for managing a database of songs and creating classes for indoor cycling en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokopová, Zdenka
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The goal of my bachelor labour is creating an application for managing a database of songs and creating indoor cycling classes. In labour I will indicate how music influences indoor cycling. I will also mention song parameters (e.g. Author, name of song, rpm,) and databases of songs to show how they can be played. In the practical part of labour I will focus on the application, which will save songs to the database. It contains individual information about songs. Due to the increase features of the application, a module will be added to ensure the simple creation of indoor cycling classes. This whole application with a module will be created in programming language PHP and MySQL. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16827
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject databáze cs
local.subject hudba cs
local.subject časovače cs
local.subject databases en
local.subject automatic timers en


Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2010_bp.pdf 1.610Mb PDF View/Open
svoboda_2010_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
svoboda_2010_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account