Knihovna Allegro a její využití

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Knihovna Allegro a její využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Pavel
dc.contributor.author Barák, Boris
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:48:45Z
dc.date.available 2010-07-20T04:48:45Z
dc.date.issued 2010-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13930
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je podrobně popsat multimediální knihovnu Allegro, která se již dlouhou řadu let používá ke tvorbě multimediálních aplikací, především ke tvorbě 2D počítačových her a ze získaných poznatků navrhnout, vytvořit a zdokumentovat vzorovou multimediální aplikaci, která by usnadnila začínajícím programátorům her tvorbu pomocí této knihovny. Aplikace by měla být také natolik univerzální, aby se dala lehce modifikovat a to nejen pomocí úprav zdrojového kódu, ale především pomocí externích datových souborů určujících vzhled a strukturu prostředí aplikace. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 2517703 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Allegro en
dc.subject grafics library en
dc.subject 2D grafics en
dc.subject programing en
dc.subject C++ en
dc.subject game development en
dc.subject Allegro cs
dc.subject grafická knihovna cs
dc.subject 2D grafika cs
dc.subject programování cs
dc.subject C++ cs
dc.subject tvorba her cs
dc.title Knihovna Allegro a její využití cs
dc.title.alternative Allegro library and its applications en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr
dc.date.accepted 2010-06-24
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is in detail describe the multimedia library Allegro, which has for many years used to create multimedia applications, especially for make 2D computer games, and on the basis of obtained knowledge design, develop and document a standard multimedia applications, which would simplify create games to novice programmers using this library. Applications should also be so universal to be given not only by modifying source code changes, but mainly using external data files that specifies the appearance and structure of the application environment. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16574
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject dvojrozměrná grafika cs
local.subject počítačové hry cs
local.subject two-dimensional graphics en
local.subject computer games en


Files in this item

Files Size Format View
barák_2010_dp.pdf 2.401Mb PDF View/Open
barák_2010_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
barák_2010_op.pdf 33.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account