Finanční analýza společnosti JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Pátková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:04:44Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1393
dc.description.abstract Hlavním tématem této bakalářské práce je finanční analýza. V teoretické části práce jsou uvedeny definice hlavních pojmů souvisejících s finanční analýzou, jejími uživateli, informacemi, ze kterých čerpá a metodami, které využívá. Teoretická část dále pojednává o produktivitě, jejích příčinách, faktorech, které ji ovlivňují a možnostech jejího zvyšování. Praktická část je rozdělena na dvě části. V první části je samotná finanční analýza společnosti JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o., ve které je proveden rozbor nejdůležitějších ukazatelů. Na ni navazuje zhodnocení situace a doporučení. Druhá část je zaměřena na konkrétní problematiku - snižující se produktivitu, která z výsledků finanční analýzy vyplývá. cs
dc.format 72 s., 14 s. příloh. cs
dc.format.extent 2410337 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject přidaná hodnota cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject accounting statements en
dc.subject productivity en
dc.subject value added en
dc.title Finanční analýza společnosti JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. cs
dc.title.alternative The financial analysis of the company JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jelínek, Tomáš
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The main theme of this bachelor thesis is the financial analysis. In theoretical part of work, there are mentioned definitions of primary terms connected with financial analysis, its users, information it gathers from and methods it is based on. Further, the theoretical part deals with the productivity, its cause, factors which has an influence on it and with possibilities of its increasing. The practical part is divided into two parts. In the first part there is the financial analysis of the company JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. itself, where is performed the analysis of the most important indexes. The valuation of the situation and the recommendation links to the analysis. The second part is focused on concrete dilemma - a diminishing productivity which results from the financial analysis. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3186
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pátková_2006_bp.pdfBlocked 2.298Mb PDF View/Open
pátková_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
pátková_2006_op.pdf 44.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account