Analýza marketingových činností společnosti Continental Matador Rubber s.r.o. ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingových činností společnosti Continental Matador Rubber s.r.o. ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Samko, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:55:38Z
dc.date.available 2010-07-20T04:55:38Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13947
dc.description.abstract Táto bakalářská práce se zabývá problematikou konkurenceschopnosti a marketingových aktivit vedoucích ke zlepšení postavení firmy na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je sestavena z poznatků vztahujících se k teoretickému pojetí konkurenceschopnosti, nástrojů jejího posuzování a vybraným marketingovým činnostem získaných z odborné literatury. V praktické části je analyzována firma Continental Matador Rubber s.r.o. a její konkurenceschopnost pomocí BCG matice, Porterovy a SWOT analýzy. Na základě zpracovaných analýz jsou v závěru uvedena opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy a zlepšení její celkové situace. cs
dc.format 77 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2490548 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cs
dc.subject reklama cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Customer relationship management en
dc.subject advertisement en
dc.title Analýza marketingových činností společnosti Continental Matador Rubber s.r.o. ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy cs
dc.title.alternative Analysis of Marketing Activities in Continental Matador Rubber s.r.o. to Increase its Competitiveness en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drábková, Martina
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated This Bachelor work reflects problems of competitiveness and marketing activities leading to a better position of a firm on the market and increasing of its competitiveness. The work is separated to two parts - theoretical and practical. The first, theoretical part is created of information, referring to theoretical concept of competitiveness, tools for its assessment and the selected marketing activities, obtained from special literature. In the practical part there is analysed the company Continental Matador Rubber s.r.o. and its competitiveness by using BCG matrix, Porter and SWOT analysis. On the basis of processed analysis, in the closure, there are listed measures for increasing competitiveness of the company and bettering its overall situation. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16961
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
samko_2010_bp.pdf 2.375Mb PDF View/Open
samko_2010_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
samko_2010_op.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account