Creepové zkoušky radiačně síťovaných polymerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Creepové zkoušky radiačně síťovaných polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Jandík, Libor
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:56:16Z
dc.date.available 2010-07-20T04:56:16Z
dc.date.issued 2010-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13948
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je stanovit vliv beta záření na creepové vlastnosti vybraných materiálů. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je vypracována literární rešerše, která seznamuje se základními pojmy, ionizujícím záření a statickými dlouhodobými zkouškami. V druhé části, praktické, jsou dále popsány vlastnosti jednotlivých zkoušených materiálů, procesní podmínky vyrobených zkušebních těles, návrh, konstrukce, popis měřících zařízení a zvolení vhodného postupu měření. Dále zde budou popsány jednotlivé zkoušky s jejich parametry. V poslední části je celkové vyhodnocení naměřených výsledků. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 4060464 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polymery cs
dc.subject síťování cs
dc.subject ozařování cs
dc.subject creepová zkouška cs
dc.subject polymers en
dc.subject cross linking en
dc.subject irradiation en
dc.subject creep test en
dc.title Creepové zkoušky radiačně síťovaných polymerů cs
dc.title.alternative Radiation creep tests netting polymers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pata, Vladimír
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of the master thesis is to establish the impact of beta radiation on creep properties of selected materials. The work is divided into two parts. In the first part the research literature developed, which introduces the basic concepts, types of polymerization, ionizing radiation and long-term static tests. In the second part, practical, are also describe the characteristics of test materials, process conditions produced test pieces, design, construction, description of the measuring device and select the appropriate measurement method. They will also describe the tests with their parameters. The last part of the overall evaluation of the measured results. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 14271
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jandík_2010_dp.pdf 3.872Mb PDF View/Open
jandík_2010_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
jandík_2010_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account