Projekt založení nové pobočky organizace ESN (Erasmus Student Network) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt založení nové pobočky organizace ESN (Erasmus Student Network) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bočincová, Zuzana
dc.contributor.author Kusendová, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-20T05:15:02Z
dc.date.available 2010-07-20T05:15:02Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13979
dc.description.abstract Predkladaná diplomová práca sa zaoberá spracovaním projektu založenia pobočky nezisko-vej organizácie Erasmus Student Network (ESN) pri Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. ESN je študentská organizácia, ktorá sa zameriava na podporu mobility študentov v rámci rôz-nych študijných programov. Teoretická časť práce obsahuje poznatky vychádzajúce z odbornej literatúry, vzťahujúce sa na neziskové organizácie a ich riadenie, ďalej prvky podnikateľského plánu a projektového manažmentu. Praktická časť obsahuje zoznámenie sa s organizáciou, zahŕňa analýzu konku-rencie a súčasného stavu event marketingu pre zahraničných študentov na UTB. V závere praktickej časti je navrhnutý projekt otvorenia novej pobočky neziskovej študentskej orga-nizácie, podrobený časovej, nákladovej a rizikovej analýze. cs
dc.format 90 s., 16 s. prílohy cs
dc.format.extent 2698250 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizácia cs
dc.subject Erasmus Student Network cs
dc.subject založenie organizácie cs
dc.subject občianske združenie cs
dc.subject študentská organizácia cs
dc.subject analýza rizík cs
dc.subject non-profit organization en
dc.subject Erasmus Student Network en
dc.subject establishment of organization en
dc.subject civic association en
dc.subject student organization en
dc.subject risk analysis en
dc.title Projekt založení nové pobočky organizace ESN (Erasmus Student Network) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. cs
dc.title.alternative Project of establishment a new branch of ESN (Erasmus Student Network) at Tomas Bata University in Zlin. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bláhová, Michaela
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with project establishing subsidiary of non - profit organization Erasmus Student Network (ESN) at Thomas Bata University in Zlin. ESN is student organization focused on student mobility via different programs. Theoretical part contains literary sources related to non - profit organizations, their man-agement, further elements of business plan and project management. Practical part of dip-loma thesis includes introduction of organization ESN, competitive analysis and current situation of event marketing for international students at TBU. Final part contains sugges-tion of establishing project, time schedule, budget calculation and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14761
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kusendová_2010_dp.pdf 2.573Mb PDF View/Open
kusendová_2010_vp.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open
kusendová_2010_op.pdf 353.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account