Agentura Neopublic Porter Novelli v prostředí českého Public relations

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agentura Neopublic Porter Novelli v prostředí českého Public relations

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Hajná, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:05:46Z
dc.date.available 2010-07-13T18:05:46Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1397
dc.description.abstract Téma této diplomové práce je "Agentura Neopublic Porter Novelli v prostředí českého Public relations". Jejím cílem je zanalyzovat současný stav vybrané Public relations agentury, uvést ji do souvislostí českým trhem Public relations a následně stanovit strategické cíle pro další působení agentury a kroky k jejich uskutečnění. První část uvádí obecné souvislosti oboru Public relations: historii oboru, jeho současnost a budoucnost, zařazení Public relations do kontextu marketingových komunikací. V první části jsou rovněž uvedeny etické kodexy Public relations a specifikace Public relations agentur. Další část již popisuje vývoj českého trhu Public relations, a to jak před rokem 1989, tak po něm. Poslední část práce se věnuje agentuře Neopublic Porter Novelli, popisuje její současnou situaci, včetně analýzy konkurence a SWOT analýzy. Následuje určení strategických cílů a kroků k jejich uskutečnění. cs
dc.format 67 s., 18 s. příloh cs
dc.format.extent 1707122 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Public relations cs
dc.subject Neopublic Porter Novelli cs
dc.subject Public relations en
dc.subject Neopublic Porter Novelli en
dc.title Agentura Neopublic Porter Novelli v prostředí českého Public relations cs
dc.title.alternative Agency Neopublic Porter Novelli in the context of Czech Public relations en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The theme of this master thesis is "Agency Neopublic Porter Novelli in the context of Czech Public relations". Main goal of this work is analyse actual position of the Public relations agency on Czech Public relations market, determination of strategic goals for future and specification of realization steps. In the first part there are presented general information about Public relations branch: history, actual situation and future, submission of Public relations branch in the context of marketing communications. In addition there are introduced ethics codes of Public relations and general information about Public relations agencies. Next part describes development of Czech Public relations market before and after the year 1989. Last part of this master thesis is devoted to the Neopublic Porter Novelli agency. Described actual situation, include SWOT analysis and analysis of competition. At the end this part there are determinate strategic goals and measures of the realization. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2759
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hajná_2006_dp.pdf 1.628Mb PDF View/Open
hajná_2006_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
hajná_2006_op.doc 63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account