Projekt řízení maximalizace rodinného majetku prostřednictvím akciových trhů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řízení maximalizace rodinného majetku prostřednictvím akciových trhů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král', Miloš cs
dc.contributor.author Krbec, Aleš cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T05:15:47Z
dc.date.available 2010-07-20T05:15:47Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13981
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je proces investování na akciových trzích. Teoretická část je zaměřena na rozdělení finančního trhu a jeho popis. Dále se zabývá technickou, fundamentální a psychologickou analýzou akcií. V neposlední řadě popisuje různé investiční strategie a rizika s nimi související. V praktické části této práce je nejprve vybrán obchodník s cennými papíry dle stanovených kritérií. Poté je provedena globální analýza USA a Číny. Na ní dále navazuje fundamentální analýza akcií vybraných společností. Projektová část popisuje reálné nákupy a prodeje akcií zařazených do investičního portfolia. Následně je zhodnocena výnosnost investic a jsou navržena doporučení pro budoucí investiční rozhodnutí. cs
dc.format 78 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1941887 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject akcie cs
dc.subject finanční trhy cs
dc.subject fundamentální analýza cs
dc.subject investice cs
dc.subject riziko cs
dc.subject vnitřní hodnota cs
dc.subject shares en
dc.subject financial markets en
dc.subject fundamental analysis en
dc.subject investment en
dc.subject risk en
dc.subject intrinsic value en
dc.title Projekt řízení maximalizace rodinného majetku prostřednictvím akciových trhů cs
dc.title.alternative Project of management maximization of family fortune through the stock markets en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrubošová, Eva cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis is the process of investing in stock markets. The theoretical part is focused on the structure of financial market and its characterization. Next the thesis deals with technical, fundamental and psychological stock analysis. Last but not least it describes various investment strategies and related risks. First there is a broker chosen by defined criteria in the practical part of the thesis. Then there is a global analysis of the USA and China made in this part. The thesis continues with fundamental analysis of chosen companies' shares. The project part describes real purchases and sales of shares placed into investment portfolio. Then there is evaluated rate of return on investment and suggested recommendations for the further investment decisions. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16092
dc.date.assigned 2010-04-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krbec_2010_bp.pdf 1.851Mb PDF View/Open
krbec_2010_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
krbec_2010_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account