Realizace opatření Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí JPD pro Cíl 3 hl. m. Prahy pro období 2004 - 2006

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Realizace opatření Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí JPD pro Cíl 3 hl. m. Prahy pro období 2004 - 2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kouřilová, Jana cs
dc.contributor.author Čapáková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:06:41Z
dc.date.available 2010-07-13T18:06:41Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1400
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu v rámci opatření Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí JPD 3 hl. m. Prahy. Teoretická část charakterizuje strukturální fondy, jejich principy využívání, JPD 3, jeho financování, cíle a řízení. Praktická část popisuje počty výzev, jejich výsledky, schválenou finanční podporu a čtyři konkrétní grantové projekty. Na závěr hodnotí přínos čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a jejich využití na základě získaných informací. cs
dc.format 64 s., 14 s. obr. příloha cs
dc.format.extent 834648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject JPD 3 cs
dc.subject specifické skupiny obyvatel cs
dc.subject opatření cs
dc.subject cíle EU cs
dc.subject grantové projekty cs
dc.subject European Social Fund en
dc.subject SPD 3 en
dc.subject specific groups en
dc.subject measure en
dc.subject aims of EU en
dc.subject grant projects en
dc.title Realizace opatření Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí JPD pro Cíl 3 hl. m. Prahy pro období 2004 - 2006 cs
dc.title.alternative The execution of the measure Integrate specific groups at risk of social exclusion of the Single Programming Document for Objective 3 of the Prague region for the period from 2004 to 2006 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kadeřábková, Jaroslava cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes the using of the financial resources from the European Social Fund within the context of measure Integrate specific groups at risk of social exclusion of the Single Programming Document for Objective 3 of the Prague region. The theoretical part defines the structural funds, the principles of their using, SPD 3, its funds, the aims and the management bodies. The practical part describes the number of calls, their results, the approved financial funds and four specific grant projects. The conclussion evaluetes the contribution of the financial resources from the European Social Fund and their using on the basis of the gained information. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3605
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
čapáková_2006_bp.pdf 815.0Kb PDF View/Open
čapáková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
čapáková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account