Sponzoring jako nástroj marketingových komomunikací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sponzoring jako nástroj marketingových komomunikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Vlček, Jaromír
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:07:06Z
dc.date.available 2010-07-13T18:07:06Z
dc.date.issued 2006-08-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1402
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se bude zabývat teorií a praxí marketingových komunikací s důrazem na oblast sponzoringu. Bude se snažit o zodpovězení základních otázek, které souvisejí se zajímavou formou komunikačního mixu, kterou sponzoring bezpochyby je. Definuje sponzoring, popisuje jeho základní druhy, popisuje cíle sponzoringu, komentuje jeho prosazování v komunikačních strategiích firem a má rovněž přiblížit metody a principy jimiž se firmy, které používají tuto formu komunikace řídí nebo by se měli řídit. cs
dc.format 64 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 1090479 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject reciprocita cs
dc.subject donátorství a filantropie cs
dc.subject sponzoring událostí cs
dc.subject mediální a účelový sponzoring cs
dc.subject kampaň cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject efektivnost sponzoringu cs
dc.subject marketing communications en
dc.subject public relations en
dc.subject sponsorship en
dc.subject reciprocity en
dc.subject donation and philantrophy en
dc.subject sponsorship of events en
dc.subject media sponsorship en
dc.subject campaign en
dc.subject target group en
dc.subject effectiveness of sponsorship en
dc.title Sponzoring jako nástroj marketingových komomunikací cs
dc.title.alternative Marketing communications and sponsorship en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2006-08-28
dc.description.abstract-translated This bachelor work talks about theory and practice in marketing communications and it puts the accent on the sponsorship. It tries to answer some basic questions, which are connected with this interesting form of communication mix. It defines sponsorship, describes basic types and aims of sponsorship and it is the report of enforcement of sponsorship in communication strategies of many companies. Bachelor work also comments methods and principles, which are used by companies. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2650
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
vlček_2006_bp.pdfBlocked 1.039Mb PDF View/Open
vlček_2006_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
vlček_2006_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account