Analýza cestovního ruchu ve městě Rožnov pod Radhoštěm a okolí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza cestovního ruchu ve městě Rožnov pod Radhoštěm a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Novosadová, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-20T05:39:39Z
dc.date.available 2010-07-20T05:39:39Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14035
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o městě Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí. Cílem práce je podrobně analyzovat cestovní ruch v této oblasti. Práce je koncipována do teoretické a praktické části. V teoretické části jsou obsaženy poznatky z oblasti cestovního ruchu, marketingu a marketingového řízení cestovního ruchu. V praktické částí jsou uvedeny základní informace o analyzované oblasti, vyhodnocení dotazníkového šetření, SWOT analýza, shrnutí poznatků z analýzy a v závěru bakalářské práce byl vytvořen návrh na zlepšení cestovního ruchu v této oblasti. cs
dc.format 92 s., 16 s. příloh cs
dc.format.extent 8759194 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject marketing cs
dc.subject turismus cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject Rožnov pod Radhoštěm cs
dc.subject Pustevny cs
dc.subject Soláň cs
dc.subject Radhošť cs
dc.subject Valašské muzeum v přírodě cs
dc.subject Valašsko cs
dc.subject tourist trade en
dc.subject marketing en
dc.subject tourism en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.subject Roznov pod Radhostem en
dc.subject Pustevny en
dc.subject Solan en
dc.subject Radshost en
dc.subject Wallachian open air museum en
dc.subject Wallachia en
dc.title Analýza cestovního ruchu ve městě Rožnov pod Radhoštěm a okolí cs
dc.title.alternative Analysis of travel movement in city Rožnov pod Radhoštěm and its surroundings en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Klein, Tomáš
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discourses about the town Roznov pod Radhostem and its surroundings. The main objective of this work is to work out a detailed analysis of the tourist trade in this area. The thesis is drawn into the theoretical and practical part. In the theoretical part the information about tourism, marketing, and marketing management is included. In the practical part there is basic information about the analyzed area, interpretation of a questionnaire, the SWOT analysis, summary of the learnt datas from the analysis and in the end of the bachelor thesis some improvements for the tourist trade in this area were suggested. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16765
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
novosadová_2010_bp.pdf 8.353Mb PDF View/Open
novosadová_2010_vp.doc 65.5Kb Microsoft Word View/Open
novosadová_2010_op.zip 19.12Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account