Projekt transformace podnikové kultury ve firmě PSG, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt transformace podnikové kultury ve firmě PSG, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Šmídová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:07:54Z
dc.date.available 2010-07-13T18:07:54Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1405
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit projekt transformace podnikové kultury ve firmě PSG, a.s. na základě výsledků průzkumu dotazníkovou formou. Teoretická část seznamuje s pojmy, které bezprostředně souvisí s podnikovou kulturou a seznamuje mj. také se silnou a slabou organizační kulturou, vlivy, které na ní působí a možnými změnami podnikové kultury. Praktická část seznamuje s výsledky průzkumu a přináší zajímavá zjištění, která se stanou podkladem pro projektovou část. Projektová část analyzuje nedostatky v podnikové kultuře, které jsou potřeba řešit a podává časový návrh na realizaci možných opatření. Dále také určuje odpovědnost za odstranění problémů a v neposlední řadě vyhodnocuje možná rizika při realizaci projektu. cs
dc.format 100 s., 26 s. příloh cs
dc.format.extent 844095 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kultura cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject organizace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject pracovníci cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject culture en
dc.subject corporate culture en
dc.subject organization en
dc.subject motivation en
dc.subject employees en
dc.subject survey en
dc.title Projekt transformace podnikové kultury ve firmě PSG, a.s. cs
dc.title.alternative Project of transformation of the corporate culture in the PSG, a.s. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Orner, Zdeněk
dc.date.accepted 2006-06-02
dc.description.abstract-translated The objective of this graduation theses is to conceive a project of transformation of the corporate culture in the PSG, a.s. company in accordance with results of a questionnaire survey. The theoretical part acquaints with terms that are directly related to corporate cul-ture and i.a. acquaints also with a strong and weak organizational culture, impacts that af-fect it and possible changes of the corporate culture. The applied part acquaints with results of the survey and shows interesting statements that will become base for the project part. The project part analyses deficiencies in the corporate culture, which have to be solved and offers a schedule concerning the implementation of possible measures. She also determi-nates responsibility for problems elimination and last but not least evaluates possible risks during project execution. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3531
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šmídová_2006_dp.pdfBlocked 824.3Kb PDF View/Open
šmídová_2006_vp.pdf 47.53Kb PDF View/Open
šmídová_2006_op.pdf 49.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account