Interaktivní dotyková obrazová jednotka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interaktivní dotyková obrazová jednotka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján cs
dc.contributor.author Petlák, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:00:06Z
dc.date.available 2010-07-20T06:00:06Z
dc.date.issued 2010-05-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14071
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je literární rešerše k problematice využití interaktivních prostředků ve výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem předložené práce je seznámit širokou, ale i odbornou veřejnost s možnostmi, které interaktivní prostředky ve výchovně-vzdělávacím procese nabízejí, vysvětlit a prezentovat princip činnosti, na kterém pracují, a zhodnotit jejich výhody nebo nevýhody pro vzdělávací účely. Práce se zaměřuje na samotný pojem e-learning a vysvětlení základních principů e-learningu. V praktické části je zpracován postup instalace dotykového monitoru, a to jak po stránce hardwarové, tak softwarové. Součástí praktické části je vytvoření podpůrných výukových materiálů a prezentací k výuce předmětů Systemizace bezpečnostního průmyslu a Mechanické zábranné systémy. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 1751962 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject projector en
dc.subject touch screen en
dc.subject interactive board en
dc.subject interactive learning en
dc.subject e-learning en
dc.subject dataprojektor cs
dc.subject dotykový displej cs
dc.subject interaktivní tabule cs
dc.subject interaktivní výuka cs
dc.subject e-learning cs
dc.title Interaktivní dotyková obrazová jednotka cs
dc.title.alternative Interactive touch screen unit en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr cs
dc.date.accepted 2010-06-03 cs
dc.description.abstract-translated Subject of this bachelor thesis is a literature retrieval of interactive devices usage in education-learning process. The aim of this work is to make general public but also professional public acquaint with the possibilities of interactive devices in education-learning process, explain and present their principles of activities and assess their advantages or disadvantages for educational purposes. The work is specialized on the single concept of e-learning and definition of the basic principles of e-learning. In the practical part, there is elaborated a procedure of touch screen installation, with aspect of hardware and software. The practical part contains also the created supporting educational materials and presentations to teach subjects Systemization of the security industry and Mechanical security systems. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16421
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
petlák_2010_bp.pdf 1.670Mb PDF View/Open
petlák_2010_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account