Ekonomické a právní aspekty spolupráce obcí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické a právní aspekty spolupráce obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Poháněl, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:10:57Z
dc.date.available 2010-07-20T06:10:57Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14087
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku spolupráce obcí v České republice. Jejím cílem je charakterizovat jednotlivé formy spolupráce obcí a zanalyzovat jejich právní úpravu. V úvodní části je pojednáváno o spolupráci obcí v České republice a představena platná legislativa týkající se této problematiky. Následující část se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých forem spolupráce obcí a na jejich klady a zápory. Praktická část obsahuje rozbor konkrétní formy spolupráce. Je zde tedy zanalyzováno fungování dobrovolného svazku obcí a uvedeny další možnosti rozvoje. V další části je zhodnocena současná právní úprava spolupráce obcí a nakonec zmíněna možnost nové formy spolupráce obcí - společenství obcí. cs
dc.format 86 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1838537 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Spolupráce obcí cs
dc.subject právní úprava cs
dc.subject dobrovolný svazek obcí cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject společenství obcí cs
dc.subject Municipal cooperation en
dc.subject legal regulations en
dc.subject voluntary association of municipalities en
dc.subject microregion en
dc.subject association of municipatities en
dc.title Ekonomické a právní aspekty spolupráce obcí cs
dc.title.alternative Economic and juridical aspects of municipal cooperation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pluhařová, Alena
dc.date.accepted 2010-05-26
dc.description.abstract-translated Thesis focuses on the issue of municipal cooperation in the Czech Republic. Its goal is to describe the different forms of cooperation between municipalities and to analyze their legal regulations. The first part discourse about municipal cooperation in the Czech Republic and there is presented current legislation on this issue. The following section focuses on describing different forms of cooperation between municipalities and their assets and drawbacks. The practical part contains an analysis of specific form of municipal cooperation. So there is analysed functioning of the voluntary association of municipalities and its further opportunities of development. In the last chapter is evaluated current legislation of municipal cooperation and finally there is mentioned the possibility of new form of cooperation between municipalities - association of municipatities. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 15681
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
poháněl_2010_dp.pdf 1.753Mb PDF View/Open
poháněl_2010_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
poháněl_2010_op.txt 0bytes Text file View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account