Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára
dc.contributor.author Hluštíková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:15:51Z
dc.date.available 2010-07-20T06:15:51Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14093
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti Jazykové školy B-WISE s.r.o. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vymezení problematiky konkurenceschopnosti včetně metod měření a přístupů k jejímu zvýšení. Nakonec jsou uvedeny základní informace o jazykovém vzdělávání v České republice. V praktické části je představena výše zmíněná společnost, následně je provedena analýza jejího současného stavu společně s analýzou konkurenčního prostředí a na základě získaných poznatků je vypracován návrh řešení pro Jazykovou školu B-WISE s.r.o. prostřednictvím projektu, který zvažuje časová, nákladová i riziková hlediska. V závěru práce je provedeno hodnocení úspěšnosti projektu včetně jeho přínosu pro Jazykovou školu B-WISE s.r.o. cs
dc.format 91 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3651744 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční prostředí cs
dc.subject mimoškolní vzdělávání cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive environment en
dc.subject extracurricular education en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing mix en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of Competitiveness Increase in the Language School B-WISE s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to suggest efficient arrangements leading to the competitiveness increase in the Language School B-WISE Ltd. It is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part is focused on explication of the competitiveness issue including its measurement methods and approaches to its increase. Finally, basic information about language education in the Czech Republic is mentioned. In the practical part the company mentioned above is introduced, subsequently its current situation together with the competitive environment is analyzed, and based on acquired findings a decision procedure for the Language School B-WISE Ltd is elaborated through a project considering time, cost and risk aspects. In conclusion of the work the project fruitfulness including its contribution for the Language School B-WISE Ltd is evaluated. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14752
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hluštíková_2010_dp.pdf 3.482Mb PDF View/Open
hluštíková_2010_vp.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open
hluštíková_2010_op.doc 67.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account