Experimentální identifikace bioplynu produkovaného z anaerobního fermentoru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Experimentální identifikace bioplynu produkovaného z anaerobního fermentoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Rapala, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:21:18Z
dc.date.available 2010-07-20T06:21:18Z
dc.date.issued 2010-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14107
dc.description.abstract Pro optimální rízení anaerobního reaktoru je treba sledovat kinetiku produkce bioplynu. Experimentální identifikace bude provádena spalovací difusní celou. Diplomová práce souvisí s projektem MPO - Suchá fermentace. Bude stanoven matematický model anaerobní fermentace lipoproteinu a matematická simulace kinetiky tvorby bioplynu.Návrh algoritmu rízení. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 1265062 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject anaerobe reactor en
dc.subject biomas en
dc.subject combustion diffuse chamber en
dc.subject anaerobe fermentation en
dc.subject anaerobní reaktor cs
dc.subject bioplynu cs
dc.subject spalovací difusní celou cs
dc.subject anaerobní fermentace cs
dc.title Experimentální identifikace bioplynu produkovaného z anaerobního fermentoru cs
dc.title.alternative Experimental indentification of biogas produced from anaerobic fermenter en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jelínek, Miloš
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated It is necessary to watch kinetics of production of biogas for optimal regulation of anaerobe reactor. Experimental identification will be performed using combustion diffuse chamber. This graduation thesis is connected to the MPO project - Dry fermentation. Mathematical model for anaerobe fermentation of lipoproteins and mathematical simulation of kinetics of biogas production will be established. Suggestion of regulation algorithm will be also proposed. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 15258
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade B
local.subject bioplyn cs
local.subject kinetika reakcí cs
local.subject matematické modelování cs
local.subject bioplynové stanice cs
local.subject sypké materiály cs
local.subject biogas en
local.subject reaction kinetics en
local.subject mathematical modeling en
local.subject biogas plants en
local.subject loose materials en


Files in this item

Files Size Format View
rapala_2010_dp.pdf 1.206Mb PDF View/Open
rapala_2010_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
rapala_2010_op.pdf 120.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account