Organizace a řízení lidských zdrojů Dobrovolnické záchranářské brigády UTB.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Organizace a řízení lidských zdrojů Dobrovolnické záchranářské brigády UTB.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mráčková, Eva
dc.contributor.author Pospíšilová, Leona
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:32:01Z
dc.date.available 2010-07-20T06:32:01Z
dc.date.issued 2010-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14129
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Organizace a řízení lidských zdrojů Dobrovolnické záchra-nářské brigády UTB" je zkoumání současného stavu a budoucích možností v oblasti řízení lidských zdrojů. První část je zaměřena na základní charakteristiku neziskových organizací a analýzu současného stavu organizace Dobrovolnická záchranářská brigáda UTB. Ve dru-hé části se zabývám možnostmi nastavení Dobrovolnické záchranářské brigády UTB v základních oblastech řízení lidských zdrojů. Podkladem je praktické zkoumání podobné organizace, Českého červeného kříže. cs
dc.format 59 s, 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1667868 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nezisková organizace cs
dc.subject poslání cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject řízení cs
dc.subject Non-profit organization en
dc.subject mission en
dc.subject human resources en
dc.subject management en
dc.title Organizace a řízení lidských zdrojů Dobrovolnické záchranářské brigády UTB. cs
dc.title.alternative The Organization and Human Resources Management of The Volunteer Rescue Brigade of The UTB. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bartošíková, Romana
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis "Organization and Human Resource Management of the Volun-teer rescue brigade UTB" is examining the current state and future possibilities in the field of human resource management. The first part focuses on the fundamental characteristics of nonprofit organizations and analyzing the current state of the organization Volunteer rescue brigade UTB. The second part deals with the possibilities of setting Volunteer rescue brigade UTB in basic areas of human resource management. The basis is a practical examination of a similar organization, the Czech Red Cross. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/104 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15563
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2010_bp.pdfBlocked 1.590Mb PDF View/Open
pospíšilová_2010_vp.doc 66Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2010_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account