Corporate Social Responsibility in Production Segment and Services

DSpace Repository

Language: English čeština 

Corporate Social Responsibility in Production Segment and Services

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Kučková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:36:24Z
dc.date.available 2010-07-20T06:36:24Z
dc.date.issued 2010-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14131
dc.description.abstract Marketingové prostredie prechádza zmenami, preto manažéri hľadajú metódy, ktoré by ich spoločnosti udržali dlhšie na trhu. Za pomerne novú konkurenčnú výhodu sa považuje koncept zodpovedného podnikania (ZP). Premena podnikateľského prostredia je natoľko signifikantná, že ovplyvňuje aj štruktúru výrobkov a služieb. Teoretická časť práce ponúkne matice vzťahov medzi ZP, prevádzkovateľmi služieb a výrobcov. Analýza odhalí, či sa nástroje ZP líšia u výrobcov a pri službách. Projekt zhrnie odporúčania pre manažérov, ktorí chcú implementovať ZP do cieľov podniku, pričom dôraz bude kladený na komunikačný plán tejto akcie. cs
dc.format 97 s., 15 s. cs
dc.format.extent 2343455 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zodpovedné podnikanie cs
dc.subject Trojitá výsledovka cs
dc.subject Planéta cs
dc.subject Zelené technológie cs
dc.subject Výrobky a služby cs
dc.subject Nehmotnosť cs
dc.subject Marketing zmien cs
dc.subject Zákaznícky prístup cs
dc.subject Corporate Social Responsibility en
dc.subject Triple Bottom Line en
dc.subject Planet en
dc.subject Green Technologies en
dc.subject Goods and Services en
dc.subject Intangibility en
dc.subject Marketing of Changes en
dc.subject Customer Approach en
dc.title Corporate Social Responsibility in Production Segment and Services cs
dc.title.alternative Corporate Social Responsibility in Production Segment and Services en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated The marketing environment is changing therefore companies have to look for different methods how to stay in the market. Corporate social responsibility (CSR) is considered as a new competitive advantage. Since the transformation of business is huge it affects also the structure of goods and services. The theoretical part of the thesis compiles matrixes between CSR and production segment and services. Analysis examines if CSR tools differ in use in production segment and services. Project brings recommendations for managers who plan to incorporate CSR with the focus on communications strategy. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13735
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kučková_2010_dp.pdf 2.234Mb PDF View/Open
kučková_2010_vp.pdf 55.44Kb PDF View/Open
kučková_2010_op.pdf 59.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account