Rozšíření editoru formulářů programového systému NAHOS pro řízení nástrojového hospodářství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozšíření editoru formulářů programového systému NAHOS pro řízení nástrojového hospodářství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašek, Lubomír cs
dc.contributor.author Výborný, Antonín cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:48:51Z
dc.date.available 2010-07-20T06:48:51Z
dc.date.issued 2010-06-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14156
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je rozšíření editoru formulářů informačního systému nástrojového hospodářství ve strojírenském podniku Tajmac-ZPS Zlín, a.s. Měl jsem za úkol rozšířit editor formulářů o obsluhu nových prvků - Menu, Chart, TabPanel, GraphicArea a IconLabel, a také doplnit editor o další nové funkce. Jedná se zejména o možnosti grafické editace velikosti prvků formuláře pomocí myši, zobrazování mřížky, k níž jsou jednotlivé prvky formuláře přichycovány a možnost vkládání a uchování komentářů do generovaného XML dokumentu. Rozšíření bylo naprogramováno v programovacím jazyce Java v prostředí NetBeans. Práce obsahuje část teoretickou, která popisuje informační systém NAHOS a vyžívané technologie, především samotný jazyk Java. Další částí je část praktická, popisující rozšíření editoru formulářů o nové prvky a funkce z hlediska návrhu i řešení. cs
dc.format 77 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1969950 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject information system en
dc.subject Java en
dc.subject XML en
dc.subject Form Editor en
dc.subject informační systém cs
dc.subject Java cs
dc.subject XML cs
dc.subject editor formulářů cs
dc.title Rozšíření editoru formulářů programového systému NAHOS pro řízení nástrojového hospodářství cs
dc.title.alternative Extension of Form Editor of programming system NAHOS for tools records in engeneering industry en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hulman, Martin cs
dc.date.accepted 2010-06-24 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to extend the Form Editor of tools management information system in the engineering company Tajmac-ZPS Zlín, a.s. It was necessary to extend the Form Editor of operation of new elements - Menu, Chart, TabPanel, GraphicArea and IconLabel and also implement new features. These include the possibilities of graphic editing of size of the elements with the mouse, displaying grid to which are various elements attached and possibility of inserting and keeping comments to the generated XML document. Extension has been programmed in the Java programming language in the NetBeans environment. The work contains a theoretical part, which describes the information system NAHOS and technologies, especially the Java language. Another part is the practical part that describes the extension of Form Editor of the new features and functions to design and solution. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 15654
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
výborný_2010_dp.pdf 1.878Mb PDF View/Open
výborný_2010_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
výborný_2010_op.doc 261Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account