Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oplatková, Zuzana cs
dc.contributor.author Malý, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:49:57Z
dc.date.available 2010-07-20T06:49:57Z
dc.date.issued 2010-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14159
dc.description.abstract Práce přináší pohled na technologii Adobe Flex a její využití k tvorbě interaktivních klientských součástí informačních systémů společně s obvyklými prostředky internetu/intranetu. Zkoumá i jiné alternativy k Flex a srovnává je. V praktické části se zaměřuje na tvorbu publikačního systému a jeho rozšíření o komponentu vytvořenou ve Flex. Popisuje moderní přístup k tvorbě webových aplikací. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 1064864 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject CMS en
dc.subject Adobe Flex en
dc.subject MXML en
dc.subject ActionScript en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject CMS cs
dc.subject Adobe Flex cs
dc.subject MXML cs
dc.subject ActionScript cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.title Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent cs
dc.title.alternative Usage of the Flex technolgy to produce Web applications and components en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šenkeřík, Roman cs
dc.date.accepted 2010-06-16 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis gives insight on Adobe Flex technology and its use for producing interactive clien-side parts of information systems, together with the usual means of Internet / intranet. Examines the alternatives to Flex and compares them. The practical part of thesis focuses on the creation of the Web publication system and its extension by component created in Flex. Describes a modern approach to building Web applications. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11085
dc.date.assigned 2010-03-05 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
malý_2010_bp.pdf 1.015Mb PDF View/Open
malý_2010_vp.doc 287Kb Microsoft Word View/Open
malý_2010_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account