Využití přeshraniční spolupráce mezi Slovinskem a Itálií v rámci řešení hospodářského rozvoje sousedních regionů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití přeshraniční spolupráce mezi Slovinskem a Itálií v rámci řešení hospodářského rozvoje sousedních regionů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Vítková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:10:19Z
dc.date.available 2010-07-13T18:10:19Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1416
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na využití přeshraniční spolupráce mezi Slovinskem a Itálií v rámci řešení hospodářského rozvoje v souladu se záměry regionální politiky a regionálního rozvoje. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je regionální politika, přeshraniční spolupráce, evropské fondy, malé a střední podniky a regionální marketing. V praktické části je provedena analýza současného stavu, v návaznosti na ni definován stra-tegický rozvojový plán regionu Južna Primorska a v poslední části je navržen projekt roz-voje. cs
dc.format 84 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 983529 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Slovinsko cs
dc.subject Itálie cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject přeshraniční spolupráce cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject regionální marketing cs
dc.subject klastry cs
dc.subject podnikatelský inkubátor cs
dc.subject technologický park cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt rozvoje cs
dc.subject Slovenia en
dc.subject Italy en
dc.subject regional politics en
dc.subject regional development en
dc.subject cross-border cooperation en
dc.subject small and medium sized enterprises en
dc.subject regional marketing en
dc.subject clusters en
dc.subject business incubator en
dc.subject technologi-cal park en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject project of the development en
dc.title Využití přeshraniční spolupráce mezi Slovinskem a Itálií v rámci řešení hospodářského rozvoje sousedních regionů cs
dc.title.alternative The development of the cross-border cooperation between Slovenia and Italy within the improvement of the neighbouring regions economic growth en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the development of the cross-border cooperation of Slovenia and Italy within the improvement of the neighbouring regions economic growth. It is in accordance with aims of the regional politics and the regional development plan. The theo-retical part explains the terms such as regional politics, the cross-border cooperation and european funds, the small and medium sized enterprises and regional marketing.The practical part analyzes the current state of the region Južna Primorska. This is followed by the strategy of the development plan of the area. The last part focuses on the project connected to the development of the region. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3995
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vítková_2006_dp.pdfBlocked 960.4Kb PDF View/Open
vítková_2006_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
vítková_2006_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account