Modernizace výuky předmětu Nauka o materiálu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modernizace výuky předmětu Nauka o materiálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Josef
dc.contributor.author Stloukal, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:10:44Z
dc.date.available 2010-07-13T18:10:44Z
dc.date.issued 2006-09-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1418
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové didaktické pomůcky pro předmět Nauka o materiálu. V úvodu práce popisuje didaktické pomůcky zlepšující studium, a pak diagram metastabilní soustavy Fe - Fe3C. Pro který je vytvořena za pomocí programu Macromedia Flash 8 grafická didaktická pomůcka. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 522156 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nauka o materiálu cs
dc.subject didaktická pomůcka cs
dc.subject diagram Fe-Fe3C cs
dc.subject Flash 8 cs
dc.subject Material properties en
dc.subject didactics instrument en
dc.subject diagram of system Fe-Fe3C en
dc.subject Flash 8 en
dc.title Modernizace výuky předmětu Nauka o materiálu cs
dc.title.alternative Modernizing education article Material properties en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2006-09-14
dc.description.abstract-translated This document presents details of proposal computerized education instrument for article Material properties. In the introduction document describes didactic instruments improving education and then metastable diagram of system Fe - Fe3C. For that made with the aid of program Macromedia Flash 8 graphical didactics instrument. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 1260
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
stloukal_2006_bp.pdfBlocked 509.9Kb PDF View/Open
stloukal_2006_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
stloukal_2006_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account